Thủ tục hành chính
Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (20/05/2010)

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010. Sau khi rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, riêng trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã có những thay đổi đáng kể về thời gian giải quyết.

Cụ thể như sau:
Tổng số thủ tục đất đai rà soát:                                        91 thủ tục
       Số thủ tục kiến nghị giữ nguyên thời gian xử lý:    11 thủ tục
       Số thủ tục kiến nghị tăng thời gian xử lý:                 31 thủ tục
       Số thủ tục kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý :         39 thủ tục
(Thời gian rút ngắn ít nhất là 1/2 ngày làm việc, nhiều nhất là 15 ngày làm việc)
       Số thủ tục không có kiến nghị về thời gian:             09 thủ tục
       Số thủ tục kiến nghị bãi bỏ:                                         01 thủ tục
 Như vậy, số thủ tục hành chính được kiến nghị rút ngắn về thời gian chiếm tới 43% số lượng thủ tục hành chính được kiến nghị. Đây là một bước cải cách mới về thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực đất đai.

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Tham vấn ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính. (09/04/10)
 Quyết định Số: 2732 /QĐ-UBND (17/03/10)
 Quyết định Số: 514 /QĐ-UBND (17/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT