Hỏi đáp
Các câu hỏi đã trả lời:
Các văn bản
Tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường ít quá, ví dụ các tờ trình của Sở, các báo cáo kết luận của Đoàn thanh tra… sao không đưa lên.
(Đình Xinh - 49 - Lê Lợi - )

Liên kết Web
Anh admin tư vấn giúp tôi. Ở trang Web, cổng thông tin này không được chia sẻ thông tin? Bây giờ thế nào được anh? Tất cả những nội dung ở Website chỉ đọc mà không được đóng góp, em muốn đóng góp để cho Website ngày càng phong phú về nội dung.
(Trần Trung Đức - 14 - Hạc Thành - toiyeuthanhhoa@gmail.com)

Admin giúp tôi
Tôi muốn tham gia viết bài Update lên Website của cơ quan, tôi cần làm gì và làm như thế nào? Hướng dẫn tôi với.
(Nguyễn Văn Ba - 14 - Hạc Thành - )

Tài nguyên nước
Ở nước ta hiện nay, tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước?
(Nguyễn Đồng Đăng Khoa - Đông Vệ - TP. Thanh Hóa - nguyendongdangkhoa@gmail.com)

Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ khi nào?
Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ khi nào?
(Nguyễn Đồng Đăng Khoa - Đông Vệ - TP. Thanh Hóa - nguyendongdangkhoa@gmail.com)

Môi Trường
Công nghệ môi trường là gì?
(Tuấn - Thạch Thành-Thanh Hóa - Tuanpm@gmail.com)

Công nghệ sạch
Công nghệ sạch là gì?
(Nguyễn Thị Hoa - Sầm Sơn -Thanh Hóa - hoant@gmail.com)

em xin hỏi về vấn đề tuyển dụng
em xin hỏi về vấn đề tuyển dụng : xin cho em được biết là khi nào thì sở thông tin và truyền thông Tỉnh Thanh Hóa tuyển nhân sự vào các ngành, và chỉ tiêu tuyển như thế nào, điều kiện như thế nào... vì em là sinh viên năm cuối, em rất muốn được vể sở truyền thông tỉnh TH làm việc. Rất mong câu hỏi của em sẽ được giải đáp. Em xin chân thành cảm ơn.
(Đỗ Thanh Nam - Sầm Sơn - Thanh Hóa - contact@namdt.com)

       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT