Các phòng TN&MT
Điện thoại - Email của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (28/01/2010)

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, VP ĐKQSD ĐẤT CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

 

STT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐT CƠ QUAN

EMAIL

 

1

 TP Thanh Hóa

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Trọng Giang

 0912.109.522

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trần Văn Xuân

 0948.106.789

 0983.595.336

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Minh Tuấn

 0913.387.050

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng, GĐ VPĐKQSD đất

 Lưu Ngọc Nhuệ

 0912.228.747

 

 

 

 

 PGĐ VPĐKQSD đất

 Lê Hùng Anh

 0982.257.088

 

 anhlhvtb@gmail.com

 

 

 PGĐ VPĐKQSD đất

 Lê Đỗ Chính

 0904.165.789

 

 

 

2

 TX Bỉm Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Mai Quang Bính

 0912.605.033

 02373.825.979

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Mai

 0914.144.138

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng, GĐ  VPĐKQSD đất

 Vũ Văn Phụng

 0373.509.928

 02373.217.666

 phungxuanbs@gmail.com

 

3

 Tp Sầm Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Hiếu

 0989.333.789

 

 nguyenhieutnmt@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Yến

 0949.139.178

 0989.139.198

 

 nguyenthiyentnmtss@gmail.com

 

4

 Bá Thước

 

 

 Trưởng phòng

 Phạm Văn Ấn

 0915.870.281

 02376.561.014

 phamvanan1970@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Tống Minh Hóa

 0914.842.396

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng, GĐ VPĐK QSD đất

 Nguyễn Thị Anh

 0911.666.898

 02376.561.014

 

 

5

 Cẩm Thủy

 

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Khắc Tuấn

 0945.388.737

 02373.876.094

 minhtuanct@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng, GĐVPĐK QSD đất

 Lê Hùng Vui

 012222.49.777

 02373.876.094

 lehungvui@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Hiệp

 0915.365.288

 02373.876.094

 nguyenhiep.tnmtcamthuy@gmail.com

 
 

 PGĐ VPĐKQSD đất

 Cao Việt Bách

 0919.786.838

 02373.263.268

 thuydiencamthuy1@gmail.com

 

6

 Đông Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Trọng Thành

 0912.374.937

 

 tnmtdongson@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hằng

 0982.033.989

     
 

 GĐ VPĐKQSD đất

 Thiều Sĩ Phấn

 0986.723.829

 

 vanphongdangkyqsddatdongson@gmail.com

 

7

 Hà Trung

 

 

 Trưởng phòng

 Đặng Văn Thiện

 0904.520.199

 02373.836.130

 nguyenthanhtam.htth@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Hoàng Anh Tuấn

 0949.007.682

     
 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thị Hương

 0949.968.199

 02373.836.130

 huonghungtnmt@gmail.com

 

 

 GĐ VPĐKQSD đất

 Lê Minh Đức

 0916.816.183

 

 

 

8

 Hậu Lộc

 

 

 Phó Trưởng phòng Phụ trách

 Vũ Huy Cần

 0945.072.185

 02373.831.017

 cantnmt@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất

 Nguyễn Văn Ngọc

 0949.871.659

 02373.831.017

 nguyenvanngoctnmt@gmail.com

 

9

 Hoằng Hóa

 

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Tiệm

 0931.388.998

   tiemtnmthh@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ. VPĐKQSD đất

 Lê Trung Mạc

 0975.161.326

 02373.865.068

 letrungmac@gmail.com

 

10

 Lang Chánh

 

 

 Phó Trưởng phòng Phụ trách

 Nguyễn Văn Long

 0989.846.052

 

 ng.longnn@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Thị Cử

 0978.456.288

 

 cutnmt@gmail.com

 

11

 Mường Lát

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Quang Nghị

 0987.836.974

 02378.997.357

 japnghi@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Phạm Bá Gíap  0942.026.755  phamgiapml@gmail.com

 

12

 Nga Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Mai Văn Tài

 0912.395.163

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Mai Văn Phổ

 0986.560.388

 

 phomaingoc@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất

 Dương Đình Hợi

 0944.930.789

 

 hoivpd@gmail.com

 

 

 PGĐ VPĐK QSD đất

 Mai Thị Tươi

 0917.970.568

 

 tuoimaiqld@gmail.com

 

13

 Ngọc Lặc

 

 

 Trưởng phòng

 Trương Thị Hòa

 0914.316.343

02373.570.115

 hoathanhtrangoclac@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất

 Phạm Văn Biên

 0919.073.700

 

 bienvpdknl@gmail.com

 

14

 Như Thanh

 

 

 Trưởng phòng

 Lương Hồng Sỹ

 0388.508.516

02373.848.068

 tainguyenmoitruongnhuthanh@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trịnh Văn Ngọc

 0912.152.606

 

 trinhvanngoc1973@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐVPĐK QSD đất

 Đoàn Công Đức

 0914.101.686

 

 duc1978@gmail.com

 

15

 Như Xuân

 

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Dũng

 0975.137.355

 

 nguyenvandungknnx@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Đỗ Văn Chiến

 0912.034.255

02373.878.072

 chientnmtnx@gmail.com

 

 

 PGĐ VPĐK QSD đất

 Lê Thị Dung

 0975.191.076

 

 dungvpdknx@gmail.com

 

16

 Nông Cống

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Thanh Tùng

 0949.851.912

 

 lethanhtung77@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐVPĐK QSD đất

 Lê Hồng Tới

 0948.303.555

 

 lehongtoi1978@gmail.com

 

17

 Quan Hóa

 

 

 Trưởng phòng

 Trịnh Đức Du

 0915.951.967

 02373.875.480

 trinhducdu@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trương Công Tuấn

 0919.019.762

 

 tuanptnmt@gmail.com

 

18

 Quan Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Hà Thị Tuyến

 0962.214.450

 02373.590.153

 Tuyenht27682@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trần Văn Bồi

 0985.897.044

 

 boiquanson@gmail.com

 

19

 Quảng Xương

 

 

 Trưởng phòng

 Mã Văn Thanh

 0983.676.189

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Hữu Tín

 0948.303.827

 

 

 

 

 GĐ VPĐKQSD đất

 Hoàng Văn Long

 0985.907.279

 

 

 

20

 Thạch Thành

 

 

 Trưởng phòng GĐ VP

 Trần Bá Sơn

 0983.601.318

 02373.877.210

 tranbason.1974@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Tư

 0904.018.456

 02373.877.210

 hungtn869@gmail.com

 

 

 Phó GĐ VPĐKQSD đất

 Thiều Quang Nghinh

 0904.154.838

 

 

 

21

 Thiệu Hóa

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Văn Tiến

 0976.242.900

 02373.842.080

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Anh Thắng

 0912.800.162

 

 leanhthangptc@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất

 Vũ Thị Tâm

 0906.219.906

 02373.882.131

 anhantam96@gmail.com

 

22

 Thọ Xuân

 

   Phó phòng  Trần Văn Hoàng  0919.025.030    

 

23

 Thường Xuân

 

 

Phó Trưởng phòng Phụ trách, GĐVPĐK QSD đất

 Đỗ Đình Minh

 0919.328.234

 02373.873.031

 dobinhminh82@gmail.com

 

24

 Tĩnh Gia

 

 

 Trưởng phòng

 Hoàng Bá Trung

 0912.316.003

 

 trungptnmttg@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Trọng Niềm

 0988.679.026

 

 niemtnmttg@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thanh Chung

 0986.118.018

 

 chungtnmttg@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất

 Khương Văn Dũng

 0949.066.289

 

 dungtnmttg@gmail.com

 

 

 PGĐ VPĐKQSD đất

 Đặng Đức Nguyên

 0949.087.318

 

 ducnguyen711@gmail.com

 

 

 PGĐ VPĐKQSD đất

 Nguyễn Thế Hùng

 0919.760.465

 

 hung.tnmt313@gmail.com

 

25

 Triệu Sơn

 

 

 Trưởng phòng

 Lê Phú Quốc

 0918.094.607

 02373.868.592

 quoclptnmt@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Xuân

 0936.267.892

 

 

 

 

 GĐVPĐK QSD đất

 Hà Việt Anh

 0985.885.088

     

26

 Vĩnh Lộc

 

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Công

 0983.534.719

 02373.870.127

 congnnvl@gmail.com

 

 

 Phó Trưởng phòng, GĐVPĐK QSD đất

 Lê Văn Tiến

 0977.732.137

 02373.870.127

 tienvloc@gmail.com

 

27

 Yên Định

 

 

 Trưởng phòng

 Hà Duyên Lục

 0915.017.605

 

 haduyenluc@gmail.com

 

   Phó Trưởng phòng  Hoàng Văn Tiến  0913.283.234  

 Tienhoangvan2003@gmail.com

 

   Phó Trưởng phòng GĐ VPĐKQSD đất  Phạm Quang Thọ  0941.093.777    

 

 

 Phó GĐ VPĐKQSD đất

 Trịnh Xuân Hạnh

 0945.630.385

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT