CNTT RSS 
Phần mềm hỗ trợ thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai

Phần mềm hỗ trợ thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng TKDesktop 


Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 17/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 16/9/2018, tại thành phố Sầm Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tài nguyên và môi trường dành cho đối tượng là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường và công chức địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn 04 huyện: Như Xuân, Quan Sơn, Lang Chánh và Ngọc Lặc. 


Thành lập Tổ đấu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 17/6/2011, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 101/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ đầu mối KSTTHC Sở Tài nguyên và Môi trường gồm 5 đồng chí.  


Giải quyết một số vướng mắc trong bồi thường GPMB dự án- Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Thực hiện Công văn số 868/UBND-CN ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá về công tác GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.  


Thanh Hóa - Tạo bước đột phá trong công tác kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là đã tạo được bước đột phá trong công tác thực hiện “Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường”. 


 Gắn biển Công trình chất lượng cao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá-Tăng cường đối thoại, nâng cao toàn diện hiệu quả công tác
 Giao ban truyền hình trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Hiệu quả trong Cải cách hành chính ở Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hoá
 Ngành Tài nguyên môi trường Thanh Hóa! Một năm nhìn lại.
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Khai trương trang Website
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT