Văn bản pháp quy
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiCơ quan ban hànhTải về
1. Nghi dinh thu phi nuoc thai 13/06/2020 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Lĩnh vực Tài nguyên nước Chính Phủ
2. Quyết định số: 696/QĐ-TTg 25/05/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Quyết định Chính phủ
3. Quyết định số 796/QĐ-BTNMT 03/04/2020 Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định
4. Quyết định số 1126/QĐ-UBND 03/04/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Quyết định
5. Chỉ thị số 11/CT-UBND 31/03/2020 Về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng Chỉ thị
6. Quyết định số 1057/QĐ-UBND 31/03/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Quyết định
7. Quyết định số 1058/QĐ-UBND 26/03/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Quyết định
8. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nghị định
9. 123 29/08/2019 congvan cong van qh
10. Kế hoạch số 162/KH-TU 14/08/2019 Triển khai Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Kế hoạch Tỉnh ủy Thanh Hóa
11. Kế hoạch số 28/KH-STNMT 01/08/2017 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị Quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Bo Luat, Luat Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
12. 25/KH-STNMT 07/07/2017 Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp Nghị quyết Bộ Chính trị
13. 1713/QĐ-UBND 26/06/2017 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện, tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa
14. 01/2017/TT-BTTTT 10/04/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Lĩnh vực CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông
15. 876/2017/QĐ-UBND 27/03/2017 Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Quyết định UBND tỉnh
16. 1170/BTNMT-PC 16/03/2017 Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016 Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
17. 898/QĐ-TTg 01/09/2016 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định Chính Phủ
18. 19/2016/TT-BTNMT 24/08/2016 Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
19. 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 14/07/2016 Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài Chính
20. Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Văn bản khác Chính phủ
21. Bộ luật Tố tụng dận sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật tố tụng hành chính. 07/04/2016 Bộ luật Tố tụng dận sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật tố tụng hành chính. Bo Luat, Luat Quốc Hội
22. 634/QD-BTNMT 29/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
23. 203/QĐ-BTTTT 17/03/2016 Danh mục Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 Thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông
24. 881/QĐ-UBND 14/03/2016 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa
25. 13/KH-STNMT 04/03/2016 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua. Văn bản khác Sở Tài nguyên và Môi trường.
26. 08/2016/TT-BQP 01/02/2016 Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Thông tư Bộ Quốc Phòng
27. Thông tư số: 72/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/100.000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
28. Thông tư số: 69/2015/TT-BTNMT 22/12/2015 Quy định kỹ thuật cập nhập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
29. Thông tư số: 68/2015/TT-BTNMT 22/12/2015 Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:2000, 1:5000. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
30. Thông tư số: 63/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT