Văn bản pháp quy
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiCơ quan ban hànhTải về
1. Nghi dinh thu phi nuoc thai 13/06/2020 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Lĩnh vực Tài nguyên nước Chính Phủ
2. 123 29/08/2019 congvan cong van qh
3. Kế hoạch số 28/KH-STNMT 01/08/2017 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị Quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Bo Luat, Luat Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
4. 25/KH-STNMT 07/07/2017 Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp Nghị quyết Bộ Chính trị
5. 1713/QĐ-UBND 26/06/2017 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện, tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa
6. 01/2017/TT-BTTTT 10/04/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Lĩnh vực CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông
7. 876/2017/QĐ-UBND 27/03/2017 Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Quyết định UBND tỉnh
8. 1170/BTNMT-PC 16/03/2017 Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016 Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
9. 898/QĐ-TTg 01/09/2016 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định Chính Phủ
10. 19/2016/TT-BTNMT 24/08/2016 Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
11. 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 14/07/2016 Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài Chính
12. Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Văn bản khác Chính phủ
13. Bộ luật Tố tụng dận sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật tố tụng hành chính. 07/04/2016 Bộ luật Tố tụng dận sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật tố tụng hành chính. Bo Luat, Luat Quốc Hội
14. 634/QD-BTNMT 29/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
15. 203/QĐ-BTTTT 17/03/2016 Danh mục Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 Thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông
16. 881/QĐ-UBND 14/03/2016 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa UBND tỉnh Thanh Hóa
17. 13/KH-STNMT 04/03/2016 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua. Văn bản khác Sở Tài nguyên và Môi trường.
18. 08/2016/TT-BQP 01/02/2016 Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Thông tư Bộ Quốc Phòng
19. Thông tư số: 72/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/100.000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
20. Thông tư số: 69/2015/TT-BTNMT 22/12/2015 Quy định kỹ thuật cập nhập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
21. Thông tư số: 68/2015/TT-BTNMT 22/12/2015 Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:2000, 1:5000. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
22. Thông tư số: 63/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
23. 05/2015/TT-BXD 16/12/2015 Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ Thông tư Bộ Xây dựng
24. 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP 14/12/2015 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động hành chính đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Thông tư Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Chính, Thanh tra Chính phủ
25. Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT 06/11/2015 Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
26. 22/QĐ-UBND 19/10/2015 Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Chỉ thị UBND tỉnh Thanh Hóa
27. 13/2015/TT-BTP 29/09/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP. Thông tư Bộ Tư Pháp
28. 128/KH-UBND 15/09/2015 Tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 Kế hoạch UBND tỉnh Thanh Hóa
29. 2648/QĐ-UBND 20/07/2015 Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa Ủy ban nhân dân tỉnh
30. 82/2015/QH 25/06/2015 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Lĩnh vực Biển, Hải đảo và KTTV Bộ Tài nguyên và Môi trường
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT