Văn bản của Sở
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1. Công văn số: 5339/STNMT-CNTT 05/08/2020 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn
2. Công văn số: 5225/STNMT-VP 05/08/2020 Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công văn
3. Quyết định số: 3028/QĐ-UBND 04/08/2020 Về việc công công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. Quyết Định
4. Công văn số 2030/STNMT-VP 29/06/2020 Về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bênh Covid-19 lây lan ra cộng đồng Công văn
5. Công văn số: 3918/STNMT-PC 29/06/2020 Triển khai văn bản pháp luật (Nghị quyết số 81) Công văn
6. Thông báo số: 255/TB-STNMT 19/06/2020 Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị ngày 18/6/2020 bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Thông báo
7. Thông báo số: 4002/STNMT-TNKS 16/06/2020 V/v thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Thông báo
8. Thông báo số: 225/TB-STNMT 27/05/2020 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương Thông báo
9. Công văn số: 2704/STNMT-BVMT 28/04/2020 Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ: Khảo sát, thu thập thông tin các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa Công văn
10. Công văn số: 2554/STNMT-VP 23/04/2020 Tổ chức phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND Công văn
11. Công văn số 2181/STNMT-PC 08/04/2020 Triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. Công văn
12. Công văn số 2067/STNMT-QLĐĐ 03/04/2020 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Công văn
13. Công văn số 2068/STNMT-VP 03/04/2020 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công văn
14. Công văn số: 1303/STNMT-QLĐĐ 10/03/2020 Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về phướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Công văn
15. Công văn số: 960/STNMT-TNKS 24/02/2020 Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Công văn
16. Thông báo số: 75/TB-STNMT 24/02/2020 Về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thông báo
17. Thông báo số: 07/TB-VPĐKĐĐ 19/02/2020 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, khu đất Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thông báo
18. Thông báo số: 08/TB-VPĐKĐĐ 19/02/2020 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, khu đất Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thông báo
19. Công văn số: 843/STNMT-TNKS 18/02/2020 Về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Công văn
20. Thông báo số: 59/TB-STNMT 18/02/2020 Về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thông báo
21. Công văn số: 627/STNMT-BVMT 07/02/2020 Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn
22. Thông báo số:36/TB-STNMT 21/01/2020 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Thông báo
23. Công văn số: 201/STNMT-PC 09/01/2020 Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường nhà nước. Công văn
24. Thông Báo số: 775/TB - STNMT 19/12/2019 Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Thông báo
25. Thông báo số: 632/TB-STNMT 11/09/2019 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 177 Thông báo
26. Thông báo số: 632/TB-STNMT 11/09/2019 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 177 Thông báo
27. Công văn số: 4688/STNMT-CNTT 12/08/2019 Phổ biến, triển khai thực hiện các Thông tư mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Sở. Công văn
28. Công văn số: 4206/STNMT-PC 19/07/2019 triển khai văn bản Luật Công văn
29. Công văn số: 3143/STNMT-BHĐ 05/06/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh. Công văn
30. Công văn số: 3006/STNMT-BVMT 30/05/2019 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Công văn
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT