Tin tức & sự kiện RSS 
Hội nghị trực tuyến lấy ý liến dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sáng 29/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để thảo luận, góp ý đối với Dự án Luật bảo vệ môi trường (BVMT) (sửa đổi) và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực TN&MT. Đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ Trưởng Bộ TN&MT chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tới dự còn có đồng chí Giám đốc, các Phó Giám đốc, trưởng các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 


Công văn số: 2704/STNMT-BVMT Ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ: Khảo sát, thu thập thông tin các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa 


Công văn số: 2554/STNMT-VP Ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND 


Công văn số: 2590/STNMT-BHĐ Ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 


Cần nhân rộng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh, thân thiện môi trường ở Thanh Hóa

Trước thực trạng rác thải sinh hoạt đang ngày càng quá tải, nhiều nhà máy rác trên địa bàn chỉ dùng phương pháp đốt và chôn lấp rác, trong khi rác thải sinh hoạt có độ ẩm cao nên khó cháy, gây ảnh hưởng đến môi trường. Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa, phối hợp với Công ty Môi trường Lam Sơn đã nghiên cứu, chế tạo thành công công nghệ xử lý bằng phương pháp vi sinh, thân thiện với môi trường 


 Công văn số 2181/STNMT-PC ngày 08/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
 Công văn số 2068/STNMT-VP ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
 Công văn số 2067/STNMT-QLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
 Công văn số 2030/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bênh Covid-19 lây lan ra cộng đồng
 Chỉ Thị Số: 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020
 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng
 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế
 Công văn số: 1303/STNMT-QLĐĐ Ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Đại hội Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường kỳ 2020 - 2022
 Công văn số: 993/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Quyết định số: 85/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Quyết định số: 84/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 960/STNMT-TNKS Ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 843/STNMT-TNKS Ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Công văn số: 627/STNMT-BVMT Ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT