Đất đai RSS 
Quyết định số: 302/QĐ-STNMT Ngày 18 tháng 05 năm 2018

Về việc hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của Công ty TNHH Thương mại Phát Lan, khu đất tại Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  


Quyết định số: 213/QĐ-STNMT Ngày 10 tháng 04 năm 2018

Vê việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty T.N.H.H Tân Thái Thanh,Khu đất tại thôn Chảy Kế,xã Thiết Kế,huyện Bá Thước,tỉnh Thanh Hóa. 


Cần đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính là cơ sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký và cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kết quả cấp GCNQSDĐ sau khi đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính ở một số đơn vị chưa bảo đảm kế hoạch đề ra ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 


DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Thực hiện công văn số 596/UBND-NN ngày 21/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai thông tin các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai; Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1826/STNMT-TTr ngày 08/5/2015 về việc rà soát công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo phụ lục của công văn số 1826/STNMT-TTr ngày 08/5/2015 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 


Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh

Thời hạn phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ địa chính năm 2010 đang đến gần. Hiện tại các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng để chuyển sang giai đoạn tổng kiểm kê ở cấp huyện. Ghi nhận tại huyện Thường Xuân. 


 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT