Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
BTP-THA-277383Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277384Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277386Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhậnUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277387Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277388Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277390Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277391Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277392Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
BTP-THA-277393Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtUBND tỉnh Thanh HóaVăn phòng đăng ký đất đai
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT