Thông báo
Thông báo số: 26/TB-VPĐKĐĐ Ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường (21/07/2020)

Về việc hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Thương mại vận tải thủy bộ Thành Đức, khu đất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết download Tại đây

Tác giả: Văn phòng đăng ký đất đai
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 255/TB-STNMT Ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (23/06/20)
 Thông báo số: 4002/STNMT-TNKS Ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (17/06/20)
 Thông báo số: 225/TB-STNMT Ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (28/05/20)
 Thông báo số: 08/TB-VPĐKĐĐ Ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (24/02/20)
 Thông báo số: 07/TB-VPĐKĐĐ Ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (24/02/20)
 Thông báo số: 75/TB-STNMT Ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (24/02/20)
 Thông báo số: 59/TB-STNMT Ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (18/02/20)
 Thông báo số:36/TB-STNMT Ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (22/01/20)
 Thông Báo số: 775/TB - STNMT (19/12/19)
 Thông báo số: 632/TB-STNMT Ngày 11 tháng 09 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (13/09/19)
 Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019. (26/08/19)
 Thông báo số: 290/TB-STNMT Ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (07/05/19)
 Thông báo số:927/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (23/11/18)
 Thông báo số:611/TB-STNMT Ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (13/07/18)
 Thông báo số:610/TB-STNMT Ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường (13/07/18)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT