Thông báo RSS 
Thông báo số: 26/TB-VPĐKĐĐ Ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Thương mại vận tải thủy bộ Thành Đức, khu đất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 


Thông báo số: 255/TB-STNMT Ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị ngày 18/6/2020 bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  


Thông báo số: 4002/STNMT-TNKS Ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

V/v thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản  


Thông báo số: 225/TB-STNMT Ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương 


Thông báo số: 08/TB-VPĐKĐĐ Ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, khu đất Khu Công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 


 Thông báo số: 07/TB-VPĐKĐĐ Ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Thông báo số: 75/TB-STNMT Ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông báo số: 59/TB-STNMT Ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông báo số:36/TB-STNMT Ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông Báo số: 775/TB - STNMT
 Thông báo số: 632/TB-STNMT Ngày 11 tháng 09 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
 Thông báo số: 290/TB-STNMT Ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Thông báo số:927/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông báo số:611/TB-STNMT Ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông báo số:610/TB-STNMT Ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi Trường
 Thông báo số:555/TB-STNMT Ngày 02 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường
 Thông báo số:554/TB-STNMT Ngày 02 tháng 07 năm 2018 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường
 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với các Huyện: Cẩm Thủy, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc.
 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với các Huyện, Yên Định, TP Sầm Sơn, Lang Chánh, Như Xuân.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT