Đất đai
Công văn số: 2323/STNMT-ĐĐBĐ Ngày 03 tháng 05 năm 2019 (03/05/2019)

Đăng ký phôi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết download tại đây

Tác giả: Phòng Đo đạc Bản đồ
In tin    Gửi email    Phản hồi


Theo dòng sự kiện:
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN KHU XEN CƯ 14 DÃ TƯỢNG, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, TP THANH HÓA (14/10/19)
 Thông báo (về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất) (07/10/19)


Các tin khác:
 Quyết định số: 302/QĐ-STNMT Ngày 18 tháng 05 năm 2018 (18/05/18)
 Quyết định số: 213/QĐ-STNMT Ngày 10 tháng 04 năm 2018 (11/04/18)
 Cần đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (03/07/17)
 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI (21/07/15)
 Tình hình tổng kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh (26/04/10)
 Triển khai quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020  (16/04/10)
 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (09/04/10)
 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị xem xét việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đề nghị tỉnh thu hồi đất (ngày 29/3/2010) (31/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT