Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
BTM-THA-265040Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265041Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) cấp tỉnhUBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264789Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaChi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264788Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaChi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264782Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaChi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265042Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
THA-289698Xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264796Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264795Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (TTHC cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
T-THA-287836-TTCấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạiUBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
12
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT