Mã số:
Tên TTHC:
Lĩnh vực:
Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan công bố (công khai)Cơ quan thực hiện
BTM-THA-264993Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265174Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnUBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264986Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaỦy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264984Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265038Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265005Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265004Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265003Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-265002Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
BTM-THA-264999Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)UBND tỉnh Thanh HóaSở Tài nguyên và Môi trường
12
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT