Thủ tục hành chính
dat dai (25/04/2019)

Mã số Tên Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
BTM-265175 Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ tài nguyên và môi trường; Cơ quan được ủy quyền quyết định: Tổng cục quản lý đất đai; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục quản lý đất đai Đất đai
BTM-265173 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (trường hợp chưa thanh lập VP đang ký đát đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Đất đai
BTM-265164 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên môi trường Đất đai
BTM-265163 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
BTM-265155 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Bộ Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
BTM-265154 Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Đất đai
B-BTM-265091-TT Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
B-BTM-265153-TT Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định này. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ thẩm định trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất xin giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.) Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
B-BTM-265152-TT Tách thửa hoặc hợp thửa đất (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Đất đai
B-BTM-265151-TT Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Đất đai
B-BTM-265149-TT Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Đất đai
B-BTM-265148-TT Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265147-TT Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265146-TT Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265145-TT Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265144-TT Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265143-TT Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265142-TT Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265141-TT Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
B-BTM-265140-TT Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Tờ trình số: 473/TTr-STNMT Ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (20/04/18)
 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu và tài nguyên Môi trường (Cấp tỉnh) (20/04/18)
 Quyết Định số:3819/QĐ-UBND Ngày 04 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (28/06/17)
 Quyết định số: 2079/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (25/06/13)
 Quyết định số: 2478/QĐ-UBND, ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa (05/09/12)
 Quyết định số: 2415/QĐ-UBND, ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa (05/09/12)
 Quyết định số: 2382/QĐ-UBND, ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa (05/09/12)
 Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (20/05/10)
 Tham vấn ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính. (09/04/10)
 Quyết định Số: 2732 /QĐ-UBND (17/03/10)
 Quyết định Số: 514 /QĐ-UBND (17/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT