Thông tin hoạt động
Công văn Số: 1744/STNMT-ĐĐBĐ ngày 04 tháng 4 năm 2019 Về việc triển khai Luật Đo dạc và bản đồ số 27/2018/QH14 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật (04/04/2019)

Tải toàn bộ nội dung tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 (17/10/17)
 Công văn số: 3857/STNMT-HĐTT ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng Thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 (16/10/17)
 Công văn số: 5201/STNMT - TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (02/10/17)
 Quyết định số: 943/QĐ-STNMT Ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên Môi trường (22/09/17)
 Hướng dẫn số:4539/STNMT - TNKS ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (31/08/17)
 Hướng dẫn số:4244/STNMT-QLĐĐ Ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (28/08/17)
 Công văn số:4442/STNMT-PC Ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài nguyên Môi trường (22/08/17)
 Hướng dẫn số:4373/STNMT-QLĐĐ Ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (22/08/17)
 Hướng dẫn số:4206/STNMT-QLĐĐ Ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (14/08/17)
 Công văn số: 4184/STNMT-QLĐĐ Ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài nguyên Môi trường (10/08/17)
 Thông báo số: 595 Ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (02/08/17)
 Công văn số: 3792/STNMT-CSĐĐ Ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (21/07/17)
 Công văn số: 3701/STNMT-TNKS Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Của Sở Tài nguyên và Môi trường (21/07/17)
 Công văn số 3765/CV-STNMT ngày 19/07/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (19/07/17)
 Thông báo số: 551 Ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (13/07/17)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT