Chuyển đổi số
Kế hoạch số: 62/KH-STNMT Ngày 11/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 (03/01/2024)

Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Kế hoạch số: 62 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Báo cáo số: 39/BC-CĐS Ngày 18/12/2023 Báo cáo về việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số được giao theo Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, trên địa bàn huyện Yên Định – năm 2023 (03/01/24)
 Quyết định số: 3840/QĐ-UBND Ngày 18/10/2023 Ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022. (20/10/23)
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá (20/10/23)
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá (20/10/23)
 Công văn số: 9350/STNMT-CNTT Ngày 09/10/2023 Triển khai tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động thu thập, xử lý dịch vụ công theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. (10/10/23)
 Công văn số: 2238/STTTT-VP Ngày 14/9/2023 Xin ý kiến các đơn vị rà soát danh mục dự án CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo thứ tự ưu tiên do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư (19/09/23)
 Quyết định số: 726/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 thành lập Tổ công tác triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (19/09/23)
 Quyết định số: 724/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường. (19/09/23)
 Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. (26/07/23)
 Công văn số: 4989/STNMT-VP Ngày 07/6/2023 Nghiên cứu Báo cáo kết quả rà soát Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số năm 2023 (09/06/23)
 Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (Kèm theo Công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia) (21/03/23)
 Quyết định số: 388/QĐ-STNMT Ngày 24/02/2023 Ban hành Kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtriển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (27/02/23)
 Tờ trình số: 51/TTr-STTTT Ngày 10/01/2023 Đề nghị xét, công nhận xã hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 cho 10 xã, phường trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa. (30/01/23)
 Quyết định số: 969/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2022 Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. (02/12/22)
 Quyết định số: 176/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (02/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT