Văn bản của Sở
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1. Thông báo số: 440/TB-CNVPĐKĐĐ 21/09/2023 Hủy GCN bà Nguyễn Thị Minh (xã Hoằng Trung) Thông báo
2. Thông báo số: 440/TB-CNVPĐKĐĐ 21/09/2023 Hủy GCN bà Nguyễn Thị Minh (xã Hoằng Trung) Thông báo
3. Quyết định số: 17/QĐ-VPĐK 21/09/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Quyết định
4. Thông báo số: 8/TB-VPĐK 21/09/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
5. Quyết định số: 327/QĐ-CNVPĐKĐĐ 07/09/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Xuân Huy, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Yên Tâm,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Quyết định
6. Quyết định số: 326/QĐ-CNVPĐKĐĐ 07/09/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Trịnh Xuân Huy, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Yên Tâm,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Quyết định
7. Quyết định số: 4/QĐ-CNTH-VPĐK 07/09/2023 hủy giấy chứng nhận đã mất của bà Phạm Thị Kiển xã Thiệu Phúc Quyết định
8. Công văn số: 7854/STNMT-CNTT 28/08/2023 triển khai đảm bảo kết nối, chia sẻ, khai thác CSDL dân cư an toàn, bảo mật Công Văn
9. Công văn số: 7788/STNMT-BHĐ 25/08/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UB ngày 02/8/2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Công Văn
10. Quyết định số: 7/QĐ-CNVPĐKĐĐ 25/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lê Văn Hiếu và bà Lê Thị Ngân địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
11. Quyết định số: 5/QĐ-CNVPĐKĐĐ 25/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Khắc Thượng, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
12. Quyết định số: 6/QĐ-CNVPĐKĐĐ 25/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Mai Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Thị Hương địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
13. Công văn số: 7798/STNMT-VP 25/08/2023 triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 Công Văn
14. Công văn số: 7605/STNMT-TCKH 25/08/2023 triển khai Nghị quyết số 91/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Công Văn
15. Công văn số: 7796/STNMT-VP 25/08/2023 Triển khai Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Công Văn
16. Quyết định số: 686/QĐ-STNMT 23/08/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định
17. Quyết định số: 685/QĐ-STNMT 23/08/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định
18. Thông báo số: 186/TB-STNMT 18/08/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa Thông báo
19. Thông báo số: 187/TB-STNMT 18/08/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Mặt bằng quy hoạch số 934/UBND-QLĐT, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa Thông báo
20. Quyết định số: 2/QĐ-CNVPĐKĐĐ 18/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Truyền, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
21. Quyết định số: 3/QĐ-CNVPĐKĐĐ 18/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Lê Thị Đợn, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Tân Hoà, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
22. Quyết định số: 1/QĐ-CNVPĐKĐĐ 18/08/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hồ Sỹ Khai, địa chỉ thửa đất tại thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá Quyết định
23. Công văn số: 11966/UBND-NN 18/08/2023 Tăng cường thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Công Văn
24. Công văn số: 121/ĐU-STNMT 17/08/2023 Triển khai V/v kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Công Văn
25. Công văn số: 7490/STNMT-VP 17/08/2023 Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Công Văn
26. Công văn số: 7441/STNMT-VP 17/08/2023 triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Công Văn
27. Thông báo số: 185/TB-STNMT 17/08/2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,47 ha) Thông báo
28. Thông báo số: 179/TB-STNMT 08/08/2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 43,0 ha) Thông báo
29. Thông báo số: 180/TB-STNMT 08/08/2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 8,0 ha) Thông báo
30. Thông báo số: 177/TB-STNMT 08/08/2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,3 ha) Thông báo
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT