Văn bản của Sở
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1. Thông báo số: 162/TB-STNMT 20/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 3,3 ha Thông báo
2. Thông báo số: 153/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 7,0 ha). Thông báo
3. Thông báo số: 152/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 8,6 ha). Thông báo
4. Thông báo số: 155/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,0 ha). Thông báo
5. Thông báo số: 154/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,1 ha). Thông báo
6. Thông báo số: 156/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha). Thông báo
7. Thông báo số: 158/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). Thông báo
8. Thông báo số: 157/TB-STNMT 13/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,5 ha) Thông báo
9. Thông báo số: 151/TB-STNMT 10/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,1671 ha Thông báo
10. Thông báo số: 150/TB-STNMT 07/05/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,45 ha Thông báo
11. Thông báo số: 148/TB-STNMT 07/05/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,1108 ha Thông báo
12. Thông báo số: 139/TB-STNMT 25/04/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,0 ha Thông báo
13. Thông báo số: 136/TB-STNMT 22/04/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,0 ha Thông báo
14. Thông báo số: 136/TB-STNMT 22/04/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,0 ha Thông báo
15. Thông báo số: 137/TB-STNMT 22/04/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 9,5 ha Thông báo
16. Quyết định số: 251/QĐ - STNMT 22/04/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. Quyết định
17. 696969 12/04/2024 696969 69
18. Thông báo số: 119/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 21,6 ha). Thông báo
19. Thông báo số: 118/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha). Thông báo
20. Thông báo số: 118/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha). Thông báo
21. Thông báo số: 117/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 21,6 ha). Thông báo
22. Thông báo số: 126/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,0 ha). Thông báo
23. Thông báo số: 116/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 20,0 ha). Thông báo
24. Thông báo số: 124/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,27 ha). Thông báo
25. Thông báo số: 125/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). Thông báo
26. Thông báo số: 122/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha). Thông báo
27. Thông báo số: 123/TB-STNMT 12/04/2024 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,56 ha). Thông báo
28. Thông báo số: 129/TB-STNMT 12/04/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha) Thông báo
29. Thông báo số: 130/TB-STNMT 12/04/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 8,6 ha Thông báo
30. Thông báo số: 128/TB-STNMT 12/04/2024 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,1 ha) Thông báo
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT