Văn bản của Sở
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1. Thông báo số: 117/TB-VPĐKĐĐ 22/03/2023 huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thường và bà Nguyễn Thị Lụa, địa chỉ thửa đất: Thôn 11 (nay là thôn Nguyên Ngọc), xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Thông báo
2. Thông báo số: 118/TB-VPĐKĐĐ 22/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Dũng – bà Bùi Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh,huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Thông báo
3. Công văn số: 2263/STNMT-CNTT 22/03/2023 V/v Tổ chức tuyên truyền việc cấp CCCD gắn chíp bằng hình thức trực tuyến. Công Văn
4. Quyết định số: 234/QĐ - STNMT 22/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Bá Lâm, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Quyết định
5. Công văn số: 2102/STNMT-CNTT 22/03/2023 V/v triển khai thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Công Văn
6. Công văn số: 2102/STNMT-CNTT 22/03/2023 V/v triển khai thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Công Văn
7. Quyết định số: 220/QĐ - STNMT 21/03/2023 ủy quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Quyết định
8. Quyết định số: 214/QĐ - STNMT 21/03/2023 huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thường và bà Nguyễn Thị Lụa, địa chỉ thửa đất: Thôn 11 (nay là thôn Nguyên Ngọc), xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
9. Quyết định số: 219/QĐ - STNMT 21/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thành và bà Hà Thị Hiền, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
10. Quyết định số: 215/QĐ - STNMT 21/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Dũng – bà Bùi Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
11. Quyết định số: 199/QĐ - STNMT 13/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp mang tên ông Phạm Văn Tịnh và bà Nguyễn Thị Liên, địa chỉ thửa đất: Thôn Phúc Tân, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
12. Thông báo số: 105TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 13/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Lý, địa chỉ thửa đất tại: Thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
13. Quyết định số: 180/QĐ - STNMT 06/03/2023 huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Quán Thích, địa chỉ thửa đất: xã Thiệu Hưng, huyện Thiệu Yên (nay là thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá), tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
14. Thông báo số: 100TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 Tuyển dụng tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023 Thông báo
15. Thông báo số: 97TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Tuấn Lý và bà Trương Thị Nga, địa chỉ thửa đất: Xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá Thông báo
16. Quyết định số: 179/QĐ - STNMT 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Nguyễn Văn Quyết, địa chỉ thửa đất phường Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia,tỉnh Thanh Hoá Quyết định
17. Công văn số: 189/VPĐKĐĐ-TTLT 06/03/2023 Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2023 Công Văn
18. Thông báo số: 95TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Hữu Ngọc và bà Vũ Thị Thuỷ, địa chỉ thửa đất: Tại thôn 8 (nay là thôn Quỳnh Tiến), xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá Thông báo
19. Quyết định số: 174/QĐ - STNMT 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Tuấn Lý và bà Trương Thị Nga, địa chỉ thửa đất: Xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
20. Thông báo số: 92TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Văn Minh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
21. Quyết định số: 169/QĐ - STNMT 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Lý, địa chỉ thửa đất tại Thôn 2, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quyết định
22. Thông báo số: 91TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Kỳ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
23. Thông báo số: 89TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Mai Thị Ngọ địa chỉ thửa đất: Xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Thông báo
24. Thông báo số: 90TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 06/03/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Ngọc Hải, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
25. Quyết định số: 158/QĐ - STNMT 28/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Kỳ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
26. Quyết định số: 159/QĐ - STNMT 28/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Ngọc Hải, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định
27. Kế hoạch số: 17/KH - 2023 28/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật TNMT trên các Báo, Đài năm 2023 Kế hoạch
28. Thông báo số: 87TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 27/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Trọng Nhĩ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
29. Thông báo số: 85TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 27/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Khuyên, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
30. Thông báo số: 86TB-VPĐKTB-VPĐKĐĐ 27/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Sơn, (họ tên đúng là Hoàng Minh Sơn), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Thông báo
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT