Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khu dân cư mới Thung Ổi tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Khu dân cư mới Thung Ổi tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Thung Bằng, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Thung Bằng, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng và gỗ chế biến tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh của Công ty cổ phần Bambo King Vina.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng và gỗ chế biến tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh của Công ty cổ phần Bambo King Vina. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường giao thông từ Mặt bằng số 62 đến Trung tâm TDTT xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường giao thông từ Mặt bằng số 62 đến Trung tâm TDTT xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa". 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tại thị trấn Mường Lát, huyện Mưởng Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tại thị trấn Mường Lát, huyện Mưởng Lát, tỉnh Thanh Hóa. 


 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Hang Cá, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty cổ phần sản xuất đá Đông Dương.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, của Công ty TNHH Nam Phong Anh.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm và xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Anh Việt Hương
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại Núi Vạc, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP xây dựng và khai thác Trường Sơn
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Cao Nguyên
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Mành, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định của Trại giam số 5- Cục C10.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Nhót, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Linh.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Linh
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân) và xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật dự án: Công ty TNHH Fruit of the Loom Việt Nam có địa điểm tại nhà xưởng 1, nhà xưởng 2 và phần thửa đất số 922 thuộc CCN du lịch Tiên Trang, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT