Khoáng sản RSS 
Thông báo số: 192/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 3 ha)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 3 ha) 


Thông báo số: 193/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 6 ha

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 6 ha 


Thông báo số: 194/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 5,0 ha

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 5,0 ha 


Thông báo số: 195/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 


Thông báo số: 196/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 2,1 ha

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 2,1 ha 


 Thông báo số: 197/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 2,046 ha
 Thông báo số: 198/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 5,487 ha)
 Thông báo số: 199/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 2,8918 ha
 Thông báo số: 201/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 4,0 ha
 Thông báo số: 202/TB-STNMT Ngày 11 tháng 9 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 8,8374 ha)
 Thông báo số: 185/TB-STNMT Ngày 14 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,47 ha)
 Thông báo số: 180/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 8,0 ha)
 Thông báo số: 179/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 43,0 ha)
 Thông báo số: 178/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,7 ha)
 Thông báo số: 177/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,3 ha)
 Thông báo số: 175/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,32 ha)
 Thông báo số: 174/TB-STNMT Ngày 03 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,16 ha)
 Thông báo số: 176/TB-STNMT Ngày 04 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 5,47 ha
 Thông báo số: 173/TB-STNMT Ngày 03 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 15,06 ha)
 Thông báo số: 171/TB-STNMT Ngày 02 tháng 8 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,0 ha)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT