Tin tức & sự kiện RSS 
Quyết định số: 432/QĐ-STNMT Ngày 28/6/2024 Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí nam sông Mã tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh

Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí nam sông Mã tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh 


Quyết định số: 423/QĐ-STNMT Ngày 28/6/2024 Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí nam sông Mã tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh

Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí nam sông Mã tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh 


Quyết định số: 442/QĐ-STNMT Ngày 05/7/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 


Quyết định số: 443/QĐ-STNMT Ngày 05/7/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá. 


Công văn số: 6053/STNMT-VP Ngày 08/7/2024 Đẩy mạnh việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Đẩy mạnh việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 


 Thông tư số: 07/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất
 Thông tư số: 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 Quyết định số: 409/QĐ-STNMT Ngày 25/6/2024 Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (Kể hoạch 84)
 Thông tư số: 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 Quyết định số: 396/QĐ-STNMT Ngày 17/6/2024 Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (triển khai luật đất đai)
 Công văn số: 5350/STNMT-VP Ngày 18/6/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.
 Công văn số: 5438/STNMT-VP Ngày 19/6/2024 Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
 Quyết định số: 390/QĐ-STNMT Ngày 11/6/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ tại phường Quảng Châu và phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn (đợt 1).
 Quyết định số: 17/QĐ-UBND Ngày 10/6/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa
 Công văn số: 5312/STNMT-VP Ngày 12/6/2024 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 384/QĐ-STNMT Ngày 10/6/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
 Công văn số: 4996/STNMT-BVMT Ngày 07/6/2024 Triển khai Công điện số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng phó với mưa lớn.
 Quyết định số: 378/QĐ-STNMT Ngày 06/6/2024 Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ tại phường Quảng Châu và phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn (đợt 1),
 Công văn số: 4986/STNMT-TCKH Ngày 06/6/2024 Mời thương thảo, đàm phán thực hiện Hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất thực hiện dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
 Công văn số: 4961/STNMT-TCKH Ngày 06/6/2024 Mời thương thảo, đàm phán thực hiện Hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất phần ngầm không có công trình xây dựng trên mặt đất Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT