Công khai hủy Giấy chứng nhận RSS 
Quyết định số: 17/QĐ-VPĐK ngày 15/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 


Thông báo số: 08/TB-VPĐK ngày 20/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Văn Phú, bà Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 


Thông báo số: 440/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/9/2023 Hủy GCN bà Nguyễn Thị Minh (xã Hoằng Trung)

Hủy GCN bà Nguyễn Thị Minh (xã Hoằng Trung) 


Quyết định số: 19/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Bùi Văn Phú, Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Bùi Văn Phú, Hà Thị Lanh. Địa chỉ thửa đất: thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 370/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 14/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhân, địa chỉ thửa đất: Thôn Đa Nẫm xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhân, địa chỉ thửa đất: Thôn Đa Nẫm xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 


 Quyết định số: 03/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Ngoạt, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 353/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhân, địa chỉ thửa đất: Thôn Đa Nẫm xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 351/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/9/2023 Hủy giấy chứng nhận QSD đất của ông Lê Văn Sớn, xã Yên Hùng do bị mất
 Quyết định số: 350/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 12/9/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Văn Bảy, địa chỉ thửa đất: Thôn Bùi Thượng xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 347/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 11/9/2023 Hủy giấy chứng nhận QSD đất số BY 770332 của bà Trịnh Thị Hương, Đắc Trí, Định Bình
 Quyết định số: 416/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 8/9/2023 Hủy GCNQSD đất xã Hoằng Trung
 Quyết định số: 326/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 31/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Trịnh Xuân Huy, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Yên Tâm,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 327/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 31/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trịnh Xuân Huy, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thành, xã Yên Tâm,huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 4/QĐ-CNTH-VPĐK ngày 30/8/2023 hủy giấy chứng nhận đã mất của bà Phạm Thị Kiển xã Thiệu Phúc
 Quyết định số: 318/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 25/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Bùi Thị Đô, địa chỉ thửa đất: Thôn Phù Hưng 1, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 07/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 24/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lê Văn Hiếu và bà Lê Thị Ngân địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 06/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 23/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Mai Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Thị Hương địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 05/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 23/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Khắc Thượng, địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố Vạn Xuân, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 311/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngyaf 22/8/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Đắc Đậu và bà Lê Thị Thạo,địa chỉ thửa đất: Thôn Lê Xá, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 303/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 22/8/2023 hủy giấy chứng nhận QSD đất hộ ông Nguyễn Văn Đăng tại xã Định Tân, huyện Yên Định
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT