Văn bản pháp quy
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiCơ quan ban hànhTải về
1. Thông tư số: 28/2023/TT-BTNMT 26/02/2024 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. Thông tư
2. Quyết định số: 01/2024/QĐ-TTg 29/01/2024 Chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Camphuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội. Quyết định
3. Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT 19/01/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển Thông tư
4. Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT 19/01/2024 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường Thông tư
5. Nghị định số 92/2023/NĐ-CP 15/01/2024 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp Luật của Chính phủ Nghị định
6. Công văn số: 74/2023/STNMT-VP 05/01/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TU ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Công văn
7. Nghị định số: 91/2023/NĐ-CP 05/01/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định
8. Thông tư số: 18/2023/TT-BNV 03/01/2024 Bãi bỏ một phần thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thông tư
9. Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg 03/01/2024 Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng Công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Quyết định
10. Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT 03/01/2024 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư
11. Thông tư số: 23/2023/TT-BTNMT 03/01/2024 ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Thông tư
12. Thông tư số: 19/QĐ-STNMT Ngày 21/11/2023 22/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá Thông tư
13. Nghị định số: 56/2023/NĐ-CP 13/09/2023 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị Định
14. Nghị định số 63/2023/NĐ-CP 07/09/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 Nghị Định
15. Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT 24/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Thông tư
16. Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN 14/07/2023 Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao Công nghệ Thông tư
17. Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN 14/07/2023 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Thông tư
18. Thông tư số: 37/2023/TT-BTC 26/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư
19. Thông tư số 42/2023/TT-BTC 26/06/2023 Quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước Thông tư
20. Công văn số: 5480/STNMT-VP 22/06/2023 Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Công văn
21. Nghị định số 20/2023/NĐ-CP 22/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Nghị Định
22. Thông tư số 09/2022/TT-BNV 08/05/2023 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. Thông tư
23. Thông tư số: 02/2022/TT-BTP 03/04/2023 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông tư
24. Nghị quyết số 168/NQ-CP 23/02/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết
25. Thông tư số: 25/2022/TT-BNNPTNT 21/02/2023 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Thông tư
26. Thông tư số: 01/2023/TT-BTP 21/02/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Thông tư
27. Nghị quyết số 13/NQ-CP 20/02/2023 Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân Nghị quyết
28. Thông tư số 10/2022/TT-BNV 16/02/2023 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu. Thông tư
29. Nghị quyết số: 72/2022/QH15 07/02/2023 Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Nghị quyết
30. Nghị quyết số: 76/2022/QH15 07/02/2023 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Nghị quyết
12345678910...
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT