Danh sách công khai
Quyết định số: 692/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2023 Quyết định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Khu đất TMDV tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa) (30/08/2023)

Quyết định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Khu đất TMDV tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa)

Tải Quyết định số: 692 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 7798/STNMT-VP Ngày 24/08/2023 triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 (24/08/23)
 Công văn số: 7796/STNMT-VP Ngày 24/08/2023 Triển khai Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023. (24/08/23)
 Thông báo số: 187/TB-STNMT Ngày 17/8/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Mặt bằng quy hoạch số 934/UBND-QLĐT, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (18/08/23)
 Thông báo số: 186/TB-STNMT Ngày 16/8/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (18/08/23)
 Thông báo số: 145/TB-HĐTDVC Ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (22/07/23)
 Thông báo số: 144/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03 tháng 7 năm 2023 Đính chính bổ sung thông tin trong tuyển dụng viên chức đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (03/07/23)
 Thông báo số: 12/TB-VPĐKĐĐ Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Danh mục tài liệu xét tuyển viên chức vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (26/06/23)
 Thông báo số: 13/TB-VPĐKĐĐ Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyể vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. (26/06/23)
 Công văn số: 7629/UBND-CN Ngày 01/06/2023 Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư mới OM-7 (OM17, CX7), thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (09/06/23)
 Thông báo số: 222/TB-VPĐKĐĐ Ngày 16 tháng 05 năm 2023 Xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023 (18/05/23)
 Công văn số: 2263/STNMT-CNTT Ngày 21/03/2023 Tổ chức tuyên truyền việc cấp CCCD gắn chíp bằng hình thức trực tuyến. (22/03/23)
 Công văn số: 2102/STNMT-CNTT Ngày 16/03/2023 Triển khai thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. (22/03/23)
 Công văn số: 189/VPĐKĐĐ-TTLT Ngày 02/03/2023 Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/02/2023 (06/03/23)
 Quyết định số: 15/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2023 Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. (09/01/23)
 Quyết định số 771/QĐ-STNMT ngày 11/11/2022 Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Dự án XDCSDL) (15/11/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT