Tin tức & sự kiện RSS 
Thông tư số: 04/2024/TT-BTTTT ngày 10/5/2024 Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam 


Bản tin hằng ngày số: 87-TNg/VPTU ngày 13/5/2024

Bản tin hằng ngày số 87 ngày 13/5/2024 


Công văn số: 3904/STNMT-VP Ngày 08/5/2024 Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 2709-KL/TU ngày 05/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 2709-KL/TU ngày 05/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 


Bản tin hằng ngày số: 84-TNg/VPTU ngày 08/5/2024

Bản tin hằng ngày số 84 ngày 08/5/2024 


Bản tin hằng ngày số: 85-TNg/VPTU ngày 09/5/2024

Bản tin hằng ngày số 85 ngày 09/5/2024 


 Bản tin hằng ngày số: 86-TNg/VPTU ngày 10/5/2024
 Quyết định số: 311/QĐ-STNMT ngày 10/05/2024 Hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng
 Quyết định số: 309/QĐ-STNMT ngày 10/05/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Công văn số: 961/STP-PBGDPL ngày 10/5/2024 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
 Công văn số: 1053/STTTT-VP Ngày 08/5/2024 Triển khai Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
 Công văn số: 3833/STNMT-DLLT ngày 07/5/2024 Thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên địa bàn tỉnh
 Quyết định số: 1810/QĐ-UBND ngày 06/05/2024 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức trực tiếp/bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Thông tư số: 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 Quyết định số: 278/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn Thông
 Công văn số: 3270/STNMT-VP ngày 16/4/2024 Triển khai việc nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
 Quyết định số: 251/QĐ-STNMT ngày 15/4/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh.
 Quyết định số: 240/QĐ-STNMT ngày 09/4/2024 công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (Kiểm kê tài nguyên nước)
 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước
 Quyết định số: 202/QĐ-STNMT ngày 31/03/2024 Thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, triển khai Luật Đất đai năm 2024
 Quyết định số: 37/QĐ-SNV ngày 30/03/2024 Phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT