Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Đăng nhập
 
 
   
Luật đất đai 2024Hội nghị công chức, viên chứcTham và tặng quàChuyển đổi sốHưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

THĂM, TẶNG QUÀ CÁN BỘ, CHIẾN SỸ ĐANG LÀM NHIỆM VỤ TẠI ĐẢO NẸ
Ngày 5/7, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại đảo Nẹ (xã Ngư Lộc, Hậu Lộc).
• Thanh Hoá Vươn Tầm Với Thành Tích Ấn Tượng tại Hội thao TN&MT Bắc Trung Bộ 2024
• Quyết định số: 22/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 10/7/2024 Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất đã cấp cho Ông Thiều Đình Minh – bà Đỗ Thị Phước Hà, địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 21/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất đã cấp cho ông(bà) Hoàng Văn Phức – Lê Thị Nga, địa chỉ thửa đất:Thôn Hoàng Trì(nay là thôn Hoàng Trì 2), xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 814/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 09/7/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cho Ông Ngô Anh Tuấn, địa chỉ thửa đất tại thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 515/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Vân, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 514/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Nghi, địa chỉ thửa đất: Thôn Phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 513/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 08/7/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu Hoà, địa chỉ thửa đất: Thôn 2, xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Đất đai RSS 
Thành lập Tổ Chuyên gia: Bước quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Thanh Hóa

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (UBND) về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa (Đề án 69), ngày 10/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe giới thiệu các hệ thống phần mềm thông tin đất đai. 

• Quyết định số: 317/QĐ-STNMT ngày 11/5/2024 Về việc giao soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
• Quyết định số: 1342/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
• Công văn số: 1698/STNMT-PC Ngày 28 tháng 02 năm 2024 Phối hợp phổ biến, tuyên truyền và triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 (CV 2212).
• Công văn số: 9904/STNMT-VP Ngày 24 tháng 10 năm 2023 Triển khai Kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh.
• Thông báo số: 213/TB-STNMT ngày 09/10/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Đông Nam thuộc Khu đô thị Đông Phát tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Môi trường RSS 
Chung tay bảo vệ môi trường tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên: Lễ phát động Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học và Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Sáng 01/6/2024, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thường Xuân, Thanh Hóa), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân (UBND huyện) đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Tháng hành động vì môi trường năm 2024. 

• Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới
• Công văn số: 252/STNMT-BVMT Ngày 11/01/2023 Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tham mưu các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
• Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020
• Ra quân “Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa” tại Sầm Sơn - Thanh Hoá
• Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt
Khoáng sản RSS 
Thông báo số: 193/TB-STNMT Ngày 01/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,6 ha

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,6 ha 

• Thông báo số: 199/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 1,18 ha).
• Thông báo số: 198/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 4,0 ha).
• Thông báo số: 197/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 19,6 ha).
• Thông báo số: 196/TB-STNMT Ngày 06/7/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha).
• Thông báo số: 184/TB-STNMT Ngày 26/6/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 8,8 ha
Biển - Hải đảo KTTV RSS 
Quyết định số: 2821/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa 

• Quyết định số: 1082/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
• Quyết định số: 118/QĐ-STNMT ngày 27/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện nơi có biển
• Công văn số: 7788/STNMT-BHĐ Ngày 23/8/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UB ngày 02/8/2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
• Trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Quảng Xương
• Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới
Công nghệ - Thông tin RSS 
Quyết định số: 2777/STC-ĐT ngày 23/5/2024 Đôn đốc lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Đôn đốc lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin 

• Công văn số: 165/TTCNTT&TT-QTHT ngày 07/6/2024 Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2024-24919 tồn tại trên các sản phẩm của hãng Check Point
• Công văn số: 4564/STNMT-DLTT ngày 24/5/2024 Cảnh báo các lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 05/2024.
• Quyết định số: 671/QĐ-STNMT ngày 26/4/2024 Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
• Công văn số: 872/STTTT-CNTT&TT ngày 16/4/2024 Triển khai Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
• Công văn số: 2828/STNMT-TTDLTNMT ngày 24/8/2023 Cảnh báo và phòng ngừa các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024.
 Tìm kiếm
 VĂN BẢN MỚI
 Thư viện Video
 Thông báo

 

-Từ ngày 19/3/2010, Cổng thông tin chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá được chính thức vận hành tại địa chỉ: http://stnmt.thanhhoa.gov.vn

Mọi góp ý xin liên hệ: Văn phòng Sở TN&MT Thanh Hoá. Số 14  Hạc Thành - P.Tân Sơn - TP.Thanh Hoá. Điện thoại: 0376.256.168; Fax: 0376.256.157

 

       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT