Liên kết Website (logo)
 Liên kết Website (logo)
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Đăng nhập
 
 
   
Luật đất đai 2024Hội nghị công chức, viên chứcTham và tặng quàChuyển đổi sốHưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA: BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TẠI THANH HÓA
Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (UBND) về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa (Đề án 69), ngày 10/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe giới thiệu các hệ thống phần mềm thông tin đất đai.
• Công văn số: 142/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 25/5/2024 Thông báo trường hợp mất giấy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành DA166638 của ông Nguyễn Xuân Thu và bà Hà Thị Thu Hường, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
• Quyết định số: 79/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 23/5/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Lệnh Đón địa chỉ thửa đất: thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
• Quyết định số: 78/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 21/5/2024 Quyết định hủy GCN Lê Văn Đởng xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá
• Quyết định số: 77/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 21/5/2024 Quyết định hủy GCN Nghiêm Xuân Lưu Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá
• Quyết định số: 76/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 21/5/2024 Quyết định hủy GCN ông Trịnh Xuân Chánh ( Trịnh Xuân Tránh) xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá
• Quyết định số: 339/QĐ-STNMT Ngày 22/5/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan khi quy định khu vực xây nhà thô dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại xã Đông Tân và phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 1, 2)
• Quyết định số: 338/QĐ-STNMT Ngày 22/5/2024 Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ tại phường Phú Sơn và phường Đông Tân, thành phố Thanh Hoá (đợt 6)
Đất đai RSS 
Báo cáo số: 139/BC-UBND Ngày 22/5/2024 Kết quả thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Kết quả thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa 

• Quyết định số: 317/QĐ-STNMT ngày 11/5/2024 Về việc giao soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
• Quyết định số: 1342/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
• Công văn số: 1698/STNMT-PC Ngày 28 tháng 02 năm 2024 Phối hợp phổ biến, tuyên truyền và triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 (CV 2212).
• Công văn số: 9904/STNMT-VP Ngày 24 tháng 10 năm 2023 Triển khai Kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh.
• Thông báo số: 213/TB-STNMT ngày 09/10/2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Đông Nam thuộc Khu đô thị Đông Phát tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Môi trường RSS 
Công văn số: 252/STNMT-BVMT Ngày 11/01/2023 Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tham mưu các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tham mưu các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. 

• Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020
• Ra quân “Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa” tại Sầm Sơn - Thanh Hoá
• Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt
• Dự thảo về cơ chế chính sách hỗ trợ xử lý chất thải sinh hoạt
• Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường phải khả thi, đơn giản và dễ áp dụng
Khoáng sản RSS 
Thông báo số: 164/TB-STNMT Ngày 22/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 7,0 ha 

• Thông báo số: 162/TB-STNMT Ngày 15/5/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 3,3 ha
• Thông báo số: 157/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 9,5 ha)
• Thông báo số: 158/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,0 ha).
• Thông báo số: 156/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 10,0 ha).
• Thông báo số: 155/TB-STNMT Ngày 09/5/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 6,0 ha).
Biển đảo RSS 
Quyết định số: 1082/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

• Quyết định số: 118/QĐ-STNMT ngày 27/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện nơi có biển
• Công văn số: 7788/STNMT-BHĐ Ngày 23/8/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UB ngày 02/8/2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
• Trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Quảng Xương
• Khối thi đua số I và II Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới
• Công văn số: 9183/STNMT-VP Ngày 18 tháng 10 năm 2022 Triển khai Công điện số 29 – Hồi 19 giờ 00 phút ngày 16/10/2022.
Công nghệ - Thông tin RSS 
Quyết định số: 671/QĐ-STNMT ngày 26/4/2024 Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ

Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ  

• Công văn số: 872/STTTT-CNTT&TT ngày 16/4/2024 Triển khai Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
• Công văn số: 2828/STNMT-TTDLTNMT ngày 24/8/2023 Cảnh báo và phòng ngừa các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2024.
• Công văn số: 837/STNMT-CNTT ngày 24/8/2023 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
• Công văn số: 192/TTCNTT&TT-QTHT ngày 29/8/2023 lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023
• Công văn số: 156/TTCNTT&TT-QTHT Ngày 19 tháng 7 năm 2023 Lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft công bố tháng 06/2023
 Tìm kiếm
 VĂN BẢN MỚI
 Thư viện Video
 Thông báo

 

-Từ ngày 19/3/2010, Cổng thông tin chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá được chính thức vận hành tại địa chỉ: http://stnmt.thanhhoa.gov.vn

Mọi góp ý xin liên hệ: Văn phòng Sở TN&MT Thanh Hoá. Số 14  Hạc Thành - P.Tân Sơn - TP.Thanh Hoá. Điện thoại: 0376.256.168; Fax: 0376.256.157

 

       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT