Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường Mầm non Lũng Cao, huyện Bá Thước”.

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường Mầm non Lũng Cao, huyện Bá Thước”. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp An Bình Phát, tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa”.

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp An Bình Phát, tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa”. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Bê tông hóa tuyến đường giao thông từ Giang Sơn 9 đi Trường Mầm non xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”.

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Bê tông hóa tuyến đường giao thông từ Giang Sơn 9 đi Trường Mầm non xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đông Hang (giai đoạn 3), xã Hà Sơn, huyện Hà Trung”.

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đông Hang (giai đoạn 3), xã Hà Sơn, huyện Hà Trung”. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng đường đi vào Núi Sóc, thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao”.

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng đường đi vào Núi Sóc, thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao”. 


 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà - bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Khà xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn tại xã Na Mèo và xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Vị trí 1)”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, sữa chữa hệ thống thu gom xử lý nước thải tuyến đường quản lý vận hành Cụm làng nghề chế tác đá Làng Mai, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trường Mầm non xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư Mỹ Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ đường Nghi Sơn - Sao Vàng đi đê Trung Ý kết nối Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp mở rộng đường từ xã Xuân Cao đi xã Luận Thành, huyện Thường Xuân”.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cửa hàng xăng dầu Thọ Thế, tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu đô thị Đông Đô giai đoạn 1, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa” tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 với đường Vạn Thiện – Bến En đoạn qua huyện Nông Cống (GĐ1)”.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT