Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Xưởng sản xuất may mặc xuất khẩu công suất 7 triệu sản phẩm/năm tại xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa. 


Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Cốc thuận qua kênh nam, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Cầu Cốc thuận qua kênh nam, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ đường xã Đông Yên đi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ đường xã Đông Yên đi xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hải Long - Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hải Long - Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa". 


 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Yên Cát,huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường 02 dự án: "Cửa hàng xăng dầu Dịch vụ thương mại Ngọc Lặc, tại khu phố Hưng Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc" và "Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa thuộc địa bàn huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa"
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng điểm dân cư nông thôn 1,2,3 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khu C".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng điểm dân cư nông thôn 1,2,3 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khu B".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy may Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy chế tạo thép hình tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng điểm dân cư thôn 1 (nay là thôn Hoà Triều), xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Tuyến đường từ đường tỉnh 520 đi trang trại nông nghiệp công nghệ cao trại gà 4A xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông bản Vần Ngoài đi bản Cơn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Thượng Hòa, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ đường Đông Yên – Đông Văn qua cổng làng Yên Trường đến xóm Đồng Khoai, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng mới Trường Mầm non Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa".
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT