Công khai thông báo tuyển dụng
Thông báo số: 100/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03/03/2023 Tuyển dụng tiếp nhận vaò làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa. (26/01/2024)

Tuyển dụng tiếp nhận vaò làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Tải Thông báo số: 100 Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 02/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin. (16/02/23)
 Thông báo số: 01/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Danh mục tài liệu xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin. (16/02/23)
 Thông báo số: 01/TB-HĐKTSH Ngày 10/2/2023 Danh sách tí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch để xem xét, tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa. (10/02/23)
 Quyết định số: 16 Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022. (01/02/23)
 Thông báo số 15/TB-HĐXTVC Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thành hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển. (01/02/23)
 Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022 (05/01/23)
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá năm 2022. (03/01/23)
 Thông báo số: 03/TB-TTCNTT Ngày 01 tháng 12 năm 2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022. (10/12/22)
 Thông báo số: 299/TB-ĐĐBĐ Ngày 18 tháng 11 năm 2022 Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch năm 2022. (18/11/22)
 Thông báo số: 211/TB-ĐĐBĐ Ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, về việc Tuyển dụng viên chức làm việc Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (06/09/22)
 Thông báo số: 304/TB-TTQT&BVMT ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (30/08/22)
 Thông báo số: 02/TB-TTCNTT ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (17/08/22)
 Thông báo số: 52/TB-TTPTQĐ ngày 18 tháng 01 năm 2022 về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (20/01/22)
 Quyết định số: 342/QĐ-STNMT ngày 12 tháng 07 năm 2021 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 2) (13/07/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT