Tin tức & sự kiện RSS 
Công văn số: 4105/STNMT-VP Ngày 15/05/2023 Triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Triển khai Kế hoạch hành động về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 


Công văn số: 4412/STNMT-VP Ngày 23/05/2023 Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023 


Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ. 


Công văn số: 3346/STNMT-PC Ngày 20/04/2023 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (CV445/STP)

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (CV445/STP) 


Công văn số: 2576/STNMT-VP Ngày 30/03/2023 Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 


 Thông tư số: 02/2022/TT-BTP Ngày 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Công văn số: 2535/STNMT-VP Ngày 29/03/2023 tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
 Công văn số: 2842/STNMT-PC Ngày 27/03/2023 Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
 Công văn số: 2393/STNMT-VP Ngày 25/03/2023 Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.
 Nghị quyết số: 13/NQ-CP ngày 29/12/2022 Ban hành Chương chình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 Thông tư số: 25/2022/TT-BNNPTNT Ngày 30/12/2022 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
 Thông tư số: 01/2023/TT-BTP Ngày 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 Nghị quyết số: 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
 Quyết định số: 16/QĐ-TTCNTT Ngày 16/2/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
 Quyết định số: 18/QĐ-ĐĐBĐ Ngày 16/2/2023 Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn đo đạc Bản đồ và Quy hoạc năm 2022.
 Thông tư số 10/2022/TT-BNV Ngày 19/12/2022 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu.
 Quyết định số: 3979/QĐ-BTNMT Ngày 30/12/2022 Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 Công văn số: 700/STNMT-PC Ngày 04/02/2023 Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Xuân Quý Mão.
 Công văn số: 287/STNMT-VP Ngày 12/01/2023 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2030”
 Công văn số: 404/STNMT-VP Ngày 17/01/2023 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT