Công khai tham vấn cộng đồng
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Cầu Lộc (giai đoạn 2)”. (06/09/2022)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Cầu Lộc (giai đoạn 2)”.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020 - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc Tham vấn cộng đồng thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thuận tiện, đảm bảo thời gian, căn cứ theo các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa công bố và xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Cầu Lộc (giai đoạn 2)”.
Chi tiết thông tin Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xem chi tiết Tại đây
Các ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa theo địa chỉ thư điện tử: thamvancongdongmtth@gmail.com trước ngày 21/9/2022./

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân, tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc”. (06/09/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (06/09/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng – Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn”. (01/09/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (31/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (31/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Vietdaz tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa”. (29/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - 4A tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (29/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”. (27/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân”. (26/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cửa hàng xăng dầu Dân Lý tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (25/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng đường giao thông từ khu đô thị Gũ đi cầu Báo Văn xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (25/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng đường giao thông từ xã Hà Tân đi xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (25/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (Nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh)-Cụm di tích đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (25/08/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt; thị trấn Hà Trung tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (25/08/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  (23/08/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT