Khoáng sản RSS 
Chuyển đổi số trong khai thác khoáng sản: Hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Chiều 28/5, tại Thanh Hóa, Khối Thi đua số I, Khối Thi đua số II, Bộ TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực khai thác khoáng sản hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”. 


Thông báo số: 90/TB-STNMT Ngày 15 tháng 05 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 


Thông báo số: 89/TB-STNMT Ngày 15 tháng 05 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 


Thông báo số: 88/TB-STNMT Ngày 15 tháng 05 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 


Thông báo số: 87/TB-STNMT Ngày 15 tháng 05 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)

lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 


 Thông báo số: 83/TB-STNMT Ngày 11 tháng 05 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 235/TB-TTĐG Ngày 26 tháng 04 năm 2023 Thông báo dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác Khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thị trấn Qúy Lộc, huyện Yên Định (diện tích mỏ 15.6239ha)
 Thông báo số: 184/TB-TTDVĐG Ngày 07 tháng 04 năm 2023 Thông báo đấu giá tài sản
 Thông báo số: 59/TB-STNMT Ngày 05 tháng 04 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
 Thông báo số: 58/TB-STNMT Ngày 05 tháng 04 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 6ha - Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)
 Thông báo số: 57/TB-STNMT Ngày 05 tháng 04 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 9,31 ha - Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)
 Thông báo số: 56/TB-STNMT Ngày 05 tháng 04 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 8ha - Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)
 Thông báo số: 54/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 53/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 52/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 51/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 50/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 49/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá vôi tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)
 Thông báo số: 48/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - mỏ đất san lấp xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 47/TB-STNMT Ngày 29 tháng 03 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT