Khoáng sản
Thông báo số: 02/TB-STNMT Ngày 02/01/2024 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Cẩm Long và xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,6 ha) (03/01/2024)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại xã Cẩm Long và xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 10,6 ha).

Tải Thông báo số: 02 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 01/TB-STNMT Ngày 02/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,46 ha. (03/01/24)
 Thông báo số: 262/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 5,4 ha) (27/11/23)
 Thông báo số: 261/TB-STNMT Ngày 23 tháng 11 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 6,8737 ha) (27/11/23)
 Quyết định số: 894/QĐ-STNMT Ngày 21/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (22/11/23)
 Thông báo số: 458/2023/TB-ĐGNAP-CNTH Ngày 20/11/2023 Thông báo đấu giá tài sản Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Diện tích mỏ : 5,8ha) (21/11/23)
 Thông báo số: 455/2023/TB-ĐGNAP-CNTH Ngày 20/11/2023 Thông báo đấu giá tài sản Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 13,0ha) (21/11/23)
 Thông báo số: 682/TB-TTDVĐG Ngày 10 tháng 11 năm 2023 Thông báo đấu giá tài sản (21/11/23)
 Thông báo số: 676/TB-TTDVĐG Ngày 10 tháng 11 năm 2023 Thông báo đấu giá tài sản (21/11/23)
 Thông báo số: 245/TB-STNMT Ngày 14 tháng 11 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 5,8 ha) (21/11/23)
 Quyết định số: 861/QĐ-UBND Ngày 02/11/2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ than tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 11,88565 ha). (07/11/23)
 Quyết định số: 4031/QĐ-UBND Ngày 31/10/2023 Phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (diện tích mỏ 5,8 ha) (07/11/23)
 Thông báo số: 236/TB-STNMT Ngày 03 tháng 11 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (07/11/23)
 Thông báo số: 237/TB-STNMT Ngày 06 tháng 11 năm 2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 13,0 ha) (07/11/23)
 Thông báo số: 235/TB-STNMT Ngày 03 tháng 11 năm 2023 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ than tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 11,88565 ha) (07/11/23)
 Thông báo số: 230/TB-STNMT Ngày 26 tháng 10 năm 2023 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ than tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diện tích mỏ: 11,88565 ha. (30/10/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT