Công khai tham vấn cộng đồng RSS 
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Mở rộng nghĩa trang thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Mở rộng nghĩa trang thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Mết và thôn Rẻ xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đi thôn Mết và thôn Rẻ xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới Sâu Xia, thôn 2, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (giai đoạn 1)".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới Sâu Xia, thôn 2, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định (giai đoạn 1)". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường dây và Trạm biến áp 110KV Hậu Lộc 2".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường dây và Trạm biến áp 110KV Hậu Lộc 2". 


Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng sân vận động xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa".

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng sân vận động xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa". 


 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư thôn Đồng Chạng, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà ở xã Hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc)".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường từ bản Bá, xã Phú Xuân đến cầu cứng xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình".
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dự án "Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Ánh 2, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung".
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT