Công khai thông báo tuyển dụng RSS 
Thông báo số: 07/TB-HĐTD Ngày 20 tháng 12 năm 2023 Thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 


Thông báo số: 05/TB-HĐTD Ngày 08 tháng 12 năm 2023 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023.

thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023. 


Công văn số: 407/TTQT&BVMT-KHTH Ngày 19/10/2023 Tuyển dụng viên chức năm 2023 Tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa.

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 Tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa. 


Thông báo số: 145/TB-HĐTDVC ngày 20 tháng 07 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023

Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023 


Thông báo số: 144/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03 tháng 7 năm 2023 Đính chính bổ sung thông tin trong tuyển dụng viên chức đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023.

Đính chính bổ sung thông tin trong tuyển dụng viên chức đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023. 


 Thông báo số: 12/TB-VPĐKĐĐ Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Danh mục tài liệu xét tuyển viên chức vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023.
 Thông báo số: 13/TB-VPĐKĐĐ Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyể vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023.
 Thông báo số: 222/TB-VPĐKĐĐ Ngày 16 tháng 05 năm 2023 Xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023
 Thông báo số: 01/TB-HĐKTSH Ngày 09 tháng 04 năm 2023 Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023
 Thông báo số: 100/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03/03/2023 Tuyển dụng tiếp nhận vaò làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa.
 Thông báo số: 02/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
 Thông báo số: 01/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Danh mục tài liệu xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
 Thông báo số: 01/TB-HĐKTSH Ngày 10/2/2023 Danh sách tí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch để xem xét, tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa.
 Quyết định số: 16 Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022.
 Thông báo số 15/TB-HĐXTVC Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thành hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển.
 Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022
 Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022
 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá năm 2022.
 Thông báo số: 03/TB-TTCNTT Ngày 01 tháng 12 năm 2022 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
 Thông báo số: 299/TB-ĐĐBĐ Ngày 18 tháng 11 năm 2022 Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch năm 2022.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT