Tin tức & sự kiện RSS 
Quyết định số: 390/QĐ-STNMT Ngày 11/6/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ tại phường Quảng Châu và phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn (đợt 1).

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ tại phường Quảng Châu và phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn (đợt 1). 


Quyết định số: 17/QĐ-UBND Ngày 10/6/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa 


Công văn số: 5312/STNMT-VP Ngày 12/6/2024 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 384/QĐ-STNMT Ngày 10/6/2024 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn  


Công văn số: 4996/STNMT-BVMT Ngày 07/6/2024 Triển khai Công điện số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng phó với mưa lớn.

Triển khai Công điện số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng phó với mưa lớn. 


 Quyết định số: 378/QĐ-STNMT Ngày 06/6/2024 Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ tại phường Quảng Châu và phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn (đợt 1),
 Công văn số: 4986/STNMT-TCKH Ngày 06/6/2024 Mời thương thảo, đàm phán thực hiện Hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất thực hiện dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
 Công văn số: 4961/STNMT-TCKH Ngày 06/6/2024 Mời thương thảo, đàm phán thực hiện Hợp đồng tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất phần ngầm không có công trình xây dựng trên mặt đất Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa.
 Công văn số: 4903/STNMT-VP Ngày 05/6/2024 Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
 Nghị định số: 47/2024/NĐ-CP Ngày 09/5/2024 Quy đinh danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia: việc xây dựng, cập nhật, duy trì khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.
 Nghị quyết số: 537/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý (đợt 1).
 Nghị quyết số: 538/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.
 Nghị quyết số: 23/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 Nghị quyết số: 531/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 Nghị quyết số: 535/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 3).
 Nghị quyết số: 534/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.
 Nghị quyết số: 26/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá quản lý.
 Nghị quyết số: 536/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2).
 Nghị quyết số: 546/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2024.
 Nghị quyết số: 533/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2).
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT