Công khai tham vấn cộng đồng
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (03/04/2023)

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Chợ Cột Đỏ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Chợ Cột Đỏ.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định:
“4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các nội dung sau:
a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Chợ Cột Đỏ, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Chợ Cột Đỏ.

Nội dung báo cáo xem chi tiết Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án: “Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Lộc An tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy”. (03/04/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Cửa hàng xăng dầu Thuận An kết hợp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng xe tại xã Cẩm tú, huyện Cẩm Thủy”. (03/04/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Tuyến đường vòng xuyến đi đường vành đai phía Tây thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh”. (24/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường Mầm non Lũng Cao, huyện Bá Thước”. (22/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp An Bình Phát, tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa”. (22/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Bê tông hóa tuyến đường giao thông từ Giang Sơn 9 đi Trường Mầm non xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đông Hang (giai đoạn 3), xã Hà Sơn, huyện Hà Trung”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, mở rộng đường đi vào Núi Sóc, thôn Giao Sơn, xã Thiệu Giao”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà - bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Khà xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn tại xã Na Mèo và xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (21/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Vị trí 1)”. (17/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp, sữa chữa hệ thống thu gom xử lý nước thải tuyến đường quản lý vận hành Cụm làng nghề chế tác đá Làng Mai, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc”. (16/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trường Mầm non xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc”. (16/03/23)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư Mỹ Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (15/03/23)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT