Công khai hủy Giấy chứng nhận RSS 
Quyết định số: 258/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Năm, địa chỉ thửa đất: Thôn Phố Kiểu, xã Yên Trường huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Năm, địa chỉ thửa đất: Thôn Phố Kiểu, xã Yên Trường huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 259/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vinh, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vinh, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 53/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhị địa chỉ thửa đất xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Yên nay huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Nhị địa chỉ thửa đất xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Yên nay huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 255/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Bơi, địa chỉ thửa đất: Thôn Lựu Khê, xã Yên Trường huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Bơi, địa chỉ thửa đất: Thôn Lựu Khê, xã Yên Trường huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 256/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Xuân Hồng, địa chỉ thửa đất: Thôn Thành Thái, xã Yên Hùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Xuân Hồng, địa chỉ thửa đất: Thôn Thành Thái, xã Yên Hùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 


 Quyết định số: 257/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Minh Nghĩa, địa chỉ thửa đất: Thôn Long Tiến, xã Yên Trung huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 24/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0009331 đã cấp cho ông Hoàng Bùi Bảy, địa chỉ thửa đất: Trạch Hồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 25/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0009765 đã cấp cho ông Ngô Tiến Oanh, địa chỉ thửa đất: Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 26/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 05/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0224995 đã cấp cho ông Ngô Tiến Bình, địa chỉ thửa đất: thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 23/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 04/4/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tú, địa chỉ thửa đất: thôn Trung Đào, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 23/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Khắc Hòa. Địa chỉ thửa đất: Thôn Thành Long, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 54/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN ông Lâm Văn Thong xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 55/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Lê Thị SInh Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 56/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Lâm Văn Mạnh Thiệu Ngọc
 Quyết định số: 57/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN ông Trần Văn Thanh xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 58/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Nguyễn Thị Lân xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 59/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Phạm Thị Tập xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 60/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Lê Quý Tính xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 61/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN ông Lê Quí Tân xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 62/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 03/4/2024 Quyết định hủy GCN Lê Quang Phú xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT