Thông tin Đảng - Đoàn thể RSS 
Công văn số: 174/CV-ĐU Ngày 11 tháng 09 năm 2022 Định hướng công tác tuyên truyền Quý IV/2022.

Định hướng công tác tuyên truyền Quý IV/2022. 


Công văn số: 99/ĐU-STNMT Ngày 27 tháng 09 năm 2021 Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Thanh Hóa triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 - 30/6/2021 với chủ đề "Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý". 


Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

Thực hiện Công văn số 228-CV/TU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy thuộc Tỉnh ủy. 


Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 146-CV/TU ngày 22/3/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 


 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
 Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân đạo: “Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt”
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng 3
 Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổ chức giải bóng bàn chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
 Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Giải bóng đá truyền thống Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lần thứ XII năm 2019
 Sở Tài nguyên và Môi trường: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 21- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2018
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Ngành Tài nguyên và Môi trường.
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ TW 8, khóa XII của BCH Trung ương Đảng
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT