Các phòng TN&MT
Điện thoại - Email của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (28/01/2010)

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TN&MT, VĂN PHÒNG ĐKĐĐ CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

STT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐT CƠ QUAN

EMAIL

1

 TP Thanh Hóa

 

 Trưởng phòng

 Lê Trọng Anh

 0903.219.919

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Trần Văn Xuân

 0948.106.789

 0983.595.336

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Hùng Anh

 0982.257.088

 

 anhlhvtb@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lưu Ngọc Nhuệ

 0912.228.747

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Đỗ Chính

 0904.165.789

   

2

 TX Bỉm Sơn

 

 Trưởng phòng

 Dương Văn Đông

 0848.888.109

 02373.825.979

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Văn Hùng

 0914.515.187

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thành Bắc

 0835.468.333

   

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Xuân Cường

 0972.163.366

 

 cuongstnth@gmail.com

3

 Tp Sầm Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Hiếu

 0989.333.789

 

 nguyenhieutnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Trịnh Thanh Liêm

 0966.923.789

 

 thanhliem586@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Trần Học Đính

     
 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Chí Lợi

  0912.163.287    

4

 Bá Thước

 

 Trưởng phòng

 Tống Minh Hóa

 0914.842.396

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Nguyễn Thị Anh

 0911.666.898

 02376.561.014

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Văn Công

 0968.653.882

   
 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Thanh Lâm

 0942.848.321    

5

 Cẩm Thủy

 

 Trưởng phòng 

 Nguyễn Văn Hiệp

 0915.365.288

 02373.876.094

nguyenhiep.tnmtcamthuy@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Trịnh Thị Thủy

 0967.986.382

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Cao Việt Bách

 0919.786.838

 02373.263.268

 thuydiencamthuy1@gmail.com

6

 Đông Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hoài

 0983.957.068

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hằng

 0982.033.989

 

 

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Thiều Sĩ Phấn

 0986.723.829

 

 vanphongdangkyqsddatdongson@gmail.com

7

 Hà Trung

 

 Trưởng phòng

 Đặng Văn Thiện

 0913.319.342

 02373.836.130

 nguyenthanhtam.htth@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thị Hương

 0949.968.199

 02373.836.130

 huonghungtnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đỗ Ngọc Oai

 0946.579.326

 

 

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Văn Dương

 0975.868.345

   
 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Thị Khánh

 0832.097.888

   

8

 Hậu Lộc

 

 Trưởng phòng

 Trịnh Trung Dũng

 0327.853.666

   
 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Văn Đua

 0982.178.207

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Văn Ngọc

 0949.871.659

 02373.831.017

 nguyenvanngoctnmt@gmail.com

9

 Hoằng Hóa

 

 Trưởng phòng

 Chu Hữu Khuyến

0898.635.268

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Doãn Phương

 0984.686.603

   
 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Thị Hiền  0945.105.300    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Trung Dũng

 0988.181.086

 02373.865.068

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Hoàng Sơn

 0979.838.456

   

10

 Lang Chánh

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Viết Thắng

 0377.333.688

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Thị Cử

 0978.456.228

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Ngô Quang Mạnh

 0977.755.835

   

11

 Mường Lát

 

 Trưởng phòng

 Hà Văn Tế

 0395.106.946

 02378.997.357

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Triệu Văn Lộ

 0379.642.360

   

12

 Nga Sơn

 

 Trưởng phòng

 Mai Văn Phổ

 0986.560.388

 

 phomaingoc@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Phú Nguyện

 0858.122.668

   
   Phó Trưởng phòng  Mai Văn Dũng  0988.625.671    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Dương Đình Hợi

 0944.930.789

 

 hoivpd@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Mai Thị Tươi

 0917.970.568

 

 tuoimaiqld@gmail.com

13

 Ngọc Lặc

 

 Trưởng phòng  Lê Văn Định  0985.869.667    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Trương Văn Huyền

 

 

 

14

 Như Thanh

 

 Trưởng phòng

 Lê Huy Chung

 0912.730.844

 02373.848.068

 tainguyenmoitruongnhuthanh@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Công Đức

  0914.101.686

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Văn Ngọc

 0912.152.606

 

 trinhvanngoc1973@gmail.com

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Nguyên Đức

 0916.633.445

   

15

 Như Xuân

 

 Trưởng phòng 

 Phạm Văn Tuấn

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Đỗ Văn Chiến

 0912.034.255

 02373.878.072

 chientnmtnx@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Lê Hữu Đồng

  0979.595.839

   

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Lê Thị Dung

 0975.191.076

 

 dungvpdknx@gmail.com

16

 Nông Cống

 

 Trưởng phòng

 Lê Hồng Tới

 0948.303.555

 

 lehongtoi1978@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Hùng Sơn

 0912.106.282

   
 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Hằng  0914.094.405    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Mai Xuân Hiếu

 0912.386.494

 

 

17

 Quan Hóa

 

 Trưởng phòng

 Trương Công Tuấn

 0919.019.762

 02373.875.480

 tuanptnmt@gmail.com

 

 Phó trưởng phòng

 Trịnh Tuấn Anh

 0989.353.743

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Phạm Ngọc Tâm

 0945.373.388

 

 

18

 Quan Sơn

 

 Trưởng phòng

 Trần Văn Bồi

 0985.897.044

 02373.590.153

 boiquanson@gmail.com

 

 Phó trưởng phòng

 Vi Văn Nhớ

 0984.153.720

 

 nhoquanson@gmail.com

19

 Quảng Xương

 

 Trưởng phòng

 Chu Đức Khương

 0977.043.709

 

 chuduckhuong1979@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Vũ Việt Khoa

 0968.581.369

 

 

 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Trường Sơn

 0983.131.045    

20

 Thạch Thành

 

 Trưởng phòng  Nguyễn Văn Tư

 0982.876.618

 02373.877.210

 hungtn869@gmail.com

   Phó Trưởng phòng  Hồ Hữu Phú  0914.769.528    

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Thiều Quang Nghinh

 0904.154.838

 

 

21

 Thiệu Hóa

 

 Trưởng phòng

 Lê Thế Ái

 0936.506.555

 

 theaitnmt@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Cao Qúy

 0912.273.681

 

 leanhthangptc@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Luân

     

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Vũ Thị Tâm

 0906.219.906

 02373.882.131

 anhantam96@gmail.com

22

 Thọ Xuân

 

 Trưởng phòng 

 Lê Ngọc Quân

 0916.205.113

 

 

 

 Phó Trưởng phòng 

 Mai Văn Linh

0914.321.787

   
 

 GĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Thị Hoa

 0978.037.475    

23

 Thường Xuân

 

 Trưởng phòng

 Đỗ Đình Minh

 0919.328.234

 02373.873.031

 dodinhminh82@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Yên

 0914.361.283

 

 yen.tnmt.tx@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Lê Xuân Huệ

 0917.726.656

   
 

 PGĐ VPĐK đất đai

 Nguyễn Thế Hùng

 0919.760.465

   

24

 TX Nghi Sơn

 

 Trưởng phòng

 Mai Cao Cường

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Trọng Niềm

 0988.679.026

 

 niemtnmttg@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Đoàn Thanh Chung

 0986.118.018

 

 chungtnmttg@gmail.com

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Khương Văn Dũng

 0949.066.289

 

 dungtnmttg@gmail.com

25

 Triệu Sơn

 

 Trưởng phòng

 Nguyễn Thị Xuân

 0936.267.892

 

 

 

 GĐVPĐK đất đai

 Hàn Việt Anh

 0985.885.088

 

 

 

 PGĐVPĐK đất đai

 Lê Ngọc Qúy

 0965.682.686

   

26

 Vĩnh Lộc

 

 Trưởng phòng

 Mai Xuân Tùng

 0946.539.668

 

 

 

 Phó trưởng phòng

 Lê Thị Tú

 0949.024.343

   

 

 GĐVPĐK đất đai

 Lê Thế Trọng

 0989.137.735

 02373.870.127

 

27

 Yên Định

 

 Trưởng phòng

 Hoàng Văn Tiến

 0913.283.234

 

 Tienhoangvan2003@gmail.com

 

 Phó Trưởng phòng

 Vũ Thị Hương

 0828.981.881

   vuhuongtnmt.yd@gmail.com
 

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Văn Tường

 0961.377.337

   

 

 GĐ VPĐK đất đai

 Phạm Quang Thọ

 0941.093.777

 

 

 

 Phó GĐ VPĐK đất đai

 Trịnh Xuân Hạnh

 0979.724.868

 

 

 

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT