Công khai tham vấn cộng đồng
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (22/12/2022)

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp tại thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hóa.

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định:
“4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các nội dung sau:
a) Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 01 dự án: Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp tại thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hóa.

Nội dung báo cáo xem chi tiết Tại đây

Nguồn tin: Sở tài nguyên Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (19/12/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (19/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng khu dân cư phía Đông nhà Ông Sự thôn Hải Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng Mục: Đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, hệ thống nước sạch và điện chiếu sáng”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư B12 đi sông Ngang xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Hệ thống nước sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư nông thôn xã Ba Đình, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống nước sạch và điện sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư phía Tây sông Hoài xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Cải tạo, mở rộng đường xóm 5 đi xóm 2 và hệ thống nước sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng khu dân cư nông thôn xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (đoạn Bắc đường 527 đi xã Ba Đình)”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật Tây hành chính (giai đoạn 3) thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn ; Hạng mục: Đường giao thông, rãnh thoát nước, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trung tâm vịt giống công nghệ cao tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa”. (12/12/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (12/12/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (12/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại chăn nuôi vịt công nghệ cao tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”. (12/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (09/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư khu đồng Ắc Te+ Đồng cầu, thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa”. (09/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Khe Hạ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân”. (08/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT