Công khai tham vấn cộng đồng
Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư B12 đi sông Ngang xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Hệ thống nước sinh hoạt”. (13/12/2022)

Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư B12 đi sông Ngang xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Hệ thống nước sinh hoạt”.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (gọi tắt là Luật BVMT năm 2020 - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022); theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc Tham vấn cộng đồng thông qua đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được thuận tiện, đảm bảo thời gian, căn cứ theo các quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa công bố và xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng Khu dân cư B12 đi sông Ngang xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Hệ thống nước sinh hoạt”.
Chi tiết thông tin Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xem chi tiết Tại đây
Các ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa theo địa chỉ thư điện tử: thamvancongdongmtth@gmail.com trước ngày 28/12/2022./

Nguồn tin: Sở tài nguyên Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư nông thôn xã Ba Đình, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống nước sạch và điện sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng Khu dân cư phía Tây sông Hoài xã Nga An, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Cải tạo, mở rộng đường xóm 5 đi xóm 2 và hệ thống nước sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng khu dân cư nông thôn xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (đoạn Bắc đường 527 đi xã Ba Đình)”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật Tây hành chính (giai đoạn 3) thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn ; Hạng mục: Đường giao thông, rãnh thoát nước, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt”. (13/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trung tâm vịt giống công nghệ cao tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa”. (12/12/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (12/12/22)
 Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. (12/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại chăn nuôi vịt công nghệ cao tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”. (12/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. (09/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư khu đồng Ắc Te+ Đồng cầu, thôn Phú Lai, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa”. (09/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Khe Hạ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân”. (08/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư phía Đông Nam thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa”. (08/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng đường đoạn từ đường 508B đến cầu Sắt qua khu trung tâm xã đi xã Hà Đông, thuộc xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung”. (06/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa”. (06/12/22)
 Công bố và xin ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Tuấn Lan tại xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa”. (06/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT