Thông tin Kế hoạch
Kế hoạch số: 78/KH-UBND Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/12/2022)

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải Kế hoạch số: 78/KH-UBND Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Kế hoạch số: 53/KH-UBND Ngày 03 tháng 3 năm 2022 Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (02/12/22)
 Kế hoạch số: 42/KH-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (01/12/22)
 Kế hoạch số: 257/KH-UBND ngày 01/11/2022 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (22/11/22)
 Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Ngày 06 tháng 10 năm 2022 triển khai Ngày pháp luật Việt Nam (07/10/22)
 Kế hoạch số: 36/KH-STNMT Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua (07/10/22)
 Kế hoạch số: 30/KH-STNMT Ngày 08 tháng 09 năm 2022 Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 (12/09/22)
 Kế hoạch số: 157/KH-UBND Ngày 10 tháng 06 năm 2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện tử năm 2022 (27/06/22)
 Công văn số: 4685/STNMT-VP Ngày 05 tháng 06 năm 2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh. (06/06/22)
 Kế hoạch số: 16/KH-STNMT Ngày 28 tháng 03 năm 2022 Triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh” năm 2022 (07/04/22)
 Kế hoạch số: 22/KH-STNMT Ngày 20 tháng 01 năm 2022 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022) (08/02/22)
 Công văn số: 8848/STNMT-VP Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (13/10/21)
 Kế hoạch số: 38/KH-STNMT Ngày 16 tháng 09 năm 2021  (18/09/21)
 Công văn số: 7646/STNMT-VP Ngày 07 tháng 09 năm 2021  (08/09/21)
 Quyết định số: 390/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 08 năm 2021 (05/08/21)
 Kế hoạch số: 35/KH-STNMT ngày 27 tháng 06 năm 2021 (19/07/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT