Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 637/QĐ-STNMT ngày 28/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Mãi (họ tên đúng là Trịnh Thị Mãi), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (29/09/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Mãi (họ tên đúng là Trịnh Thị Mãi), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tải Quyết định số: 637/QĐ-STNMT Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 632/QĐ-STNMT ngày 27/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Doãn Văn Nụ, địa chỉ thửa đất: Thôn Xủ Xuyên, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá (28/09/22)
 Quyết định số: 627/QĐ-STNMT ngày 23/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Duy Thọ và bà Hoàng Thị Tâm, địa chỉ thửa đất: Thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. (26/09/22)
 Thông báo số: 343/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ bà Lê Thị Hà, địa chỉ thửa đất: thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh (nay là phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (26/09/22)
 Thông báo số: 342/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp mang tên ông Vũ Đức Chuyên và bà Lâm Thị Ngọc, địa chỉ thửa đất: xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (26/09/22)
 Thông báo số: 338/TB-VPĐKĐĐ ngày 20/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Hùng Hoa và bà Lê Thị Đáp, địa chỉ thửa đất: Thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (26/09/22)
 Thông báo số: 335/TB-VPĐKĐĐ ngày 20/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Du, địa chỉ thửa đất: Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (26/09/22)
 Quyết định số: 614/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Du, địa chỉ thửa đất: Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (20/09/22)
 Quyết định số: 615/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Hùng Hoa và bà Lê Thị Đáp, địa chỉ thửa đất: Thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (20/09/22)
 Quyết định số: 618/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ bà Lê Thị Hà, địa chỉ thửa đất: thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh (nay là phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (20/09/22)
 Quyết định số: 621/QĐ-STNMT ngày 19/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp mang tên ông Vũ Đức Chuyên và bà Lâm Thị Ngọc, địa chỉ thửa đất: xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (20/09/22)
 Thông báo số: 331/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lưu Hồng Quảng - bà Lê Thị Nguyệt Ánh, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (19/09/22)
 Thông báo số: 330/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Công Nho (tên đúng là Phạm Văn Nho), địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (19/09/22)
 Thông báo số: 329/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Công Hy, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (19/09/22)
 Thông báo số: 328/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Huệ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (19/09/22)
 Thông báo số: 327/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/09/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Viết Thành, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (19/09/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT