Công khai hủy Giấy chứng nhận
Quyết định số: 449/QĐ-STNMT ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho ông Nguyễn Tăng Ngọ, địa chỉ thửa đất: Thôn Ân Mộc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (28/07/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho ông Nguyễn Tăng Ngọ, địa chỉ thửa đất: Thôn Ân Mộc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tải Quyết định số: 449/QĐ-STNMT Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 448/QĐ-STNMT ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp mang tên ông Nguyễn Ngọc Lợi, địa chỉ thửa đất: Thôn Mùn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá (28/07/22)
 Thông báo số: 219/TB-VPĐKĐĐ ngày 26/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Thuần, địa chỉ thửa đất: Xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 216/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Minh, (tên đúng là Trần Thị Minh) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 215/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Viết Dũng, địa chỉ thửa đất: Thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 214/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vương, (tên đúng là Nguyễn Đức Vương) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 214/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vương, (tên đúng là Nguyễn Đức Vương) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 213/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bổn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Thông báo số: 212/TB-VPĐKĐĐ ngày 25/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dịu, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (28/07/22)
 Quyết định số: 6316/QĐ-VPĐK ngày 21/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Minh, (tên đúng là Trần Thị Minh) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/22)
 Quyết định số: 445/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Vương, (tên đúng là Nguyễn Đức Vương) địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/22)
 Quyết định số: 444/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bổn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/22)
 Quyết định số: 443/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đặng Viết Dũng, địa chỉ thửa đất: Thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá (25/07/22)
 Quyết định số: 442/QĐ-STNMT ngày 21/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Dịu, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Yên,huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (25/07/22)
 Thông báo số: 208/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Hoàn địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (25/07/22)
 Thông báo số: 207/TB-VPĐKĐĐ ngày 19/07/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Cạy địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (25/07/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT