Thông báo
Thông báo số: 168/TB-STNMT Ngày 30 tháng 07 năm 2021. (03/08/2021)

Về việc tổ chức cài đặt phần mềm Bkav Endpoint và phần mềm phát hiện tấn công mạng máy tính

Tải Thông báo số: 168/TB-STNMT Tại đây

Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 166/TB-STNMT Ngày 25 tháng 07 năm 2021. (27/07/21)
 Thông báo số: 165/TB-STNMT Ngày 25 tháng 07 năm 2021. (27/07/21)
 Thông báo số: 146/TB-STNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2021.  (01/07/21)
 Thông báo số: 145/TB-STNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2021.  (01/07/21)
 Thông báo số: 395/TB-TTPTQĐ Ngày 23 tháng 06 năm 2021 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (23/06/21)
 Thông báo số: 4826/STNMT-TNKS Ngày 18 tháng 06 năm 2021 (18/06/21)
 Thông báo số: 4824/STNMT-TNKS Ngày 18 tháng 06 năm 2021 (18/06/21)
 Thông báo số: 103/TB-STNMT Ngày 14 tháng 06 năm 2021 (16/06/21)
 Thông báo số: 91/TB-STNMT Ngày 05 tháng 06 năm 2021  (07/06/21)
 Thông báo số: 330/TB-VPĐKĐĐ Ngày 02 tháng 06 năm 2021 (02/06/21)
 Thông báo số: 327/TB-VPĐKĐĐ Ngày 28 tháng 05 năm 2021 (02/06/21)
 Thông báo số: 67/TB-STNMT Ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (27/04/21)
 Thông báo số: 44/TB-STNMT Ngày 19 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (22/03/21)
 Thông báo số: 43/TB-STNMT Ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (18/03/21)
 Thông báo số: 42/TB-STNMT Ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10/03/21)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT