Công khai hủy Giấy chứng nhận
Thông báo số: 288/TB-VPĐKĐĐ ngày 29/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Đào Minh Phú và bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thửa đất: Xóm Tiến, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là phố Tân Tiến, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá (31/08/2022)

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Đào Minh Phú và bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thửa đất: Xóm Tiến, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là phố Tân Tiến, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá

Tải Thông báo số: 288/TB-VPĐKĐĐ Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định số: 557/QĐ-STNMT ngày 26/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Tuấn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (31/08/22)
 Thông báo số: 284/TB-VPĐKĐĐ ngày 24/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần Thương mại Tân Thành Phát, thửa đất tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (25/08/22)
 Quyết định số: 546/QĐ-STNMT ngày 24/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên ông Đào Minh Phú và bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thửa đất: Xóm Tiến, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là phố Tân Tiến, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá (25/08/22)
 Quyết định số: 519/QĐ-STNMT ngày 18/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chí và bà Hoàng Thị Nguyệt, địa chỉ thửa đất: Thôn Quần Nham 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá (24/08/22)
 Quyết định số: 515/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bộ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (24/08/22)
 Quyết định số: 512/QĐ-STNMT ngày 17/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Nghi, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (24/08/22)
 Thông báo số: 274/TB-VPĐKĐĐ ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bộ, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (24/08/22)
 Thông báo số: 271/TB-VPĐKĐĐ hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Xuân, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (24/08/22)
 Quyết định số: 535/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Hữu Tuyết, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Quyết định số: 534/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Kim Vương, địa chỉ thửa đất tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Quyết định số: 533/QĐ-STNMT ngày 22/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Loan, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (23/08/22)
 Thông báo số: 280/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Loan, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 279/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Hữu Tuyết, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 278/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Kim Vương, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
 Thông báo số: 276/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/08/2022 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Tiến Út, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (23/08/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT