Thông báo RSS 
Thông báo số: 39/TB-TTDVĐG ngày 29 tháng 01 năm 2024 Thông báo đấu giá Tài sản

Thông báo đấu giá Tài sản 


Thông báo số: 32/TTPTQĐ-KHTC Ngày 16/01/2024 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi Trường.

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đất thương mại dịch vụ C-CC-02 thuộc mặt bằng quy hoạch khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi Trường. 


Thông báo số: 07/TB-HĐTD Ngày 20 tháng 12 năm 2023 Thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 


Thông báo số: 05/TB-HĐTD Ngày 08 tháng 12 năm 2023 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023.

thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023. 


Công văn số: 407/TTQT&BVMT-KHTH Ngày 19/10/2023 Tuyển dụng viên chức năm 2023 Tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa.

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 Tại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa. 


 Thông báo số: 166/TB-STNMT Ngày 28 tháng 7 năm 2023 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại MBQH số 1413/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
 Thông báo số: 159/TB-STNMT Ngày 06 tháng 07 năm 2023 Công khai kết quả thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023
 Thông báo số: 145/TB-HĐTDVC ngày 20 tháng 07 năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023
 Thông báo số: 01/TB-HĐKTSH Ngày 09 tháng 04 năm 2023 Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xem xét tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa năm 2023
 Thông báo số: 44/TB-STNMT Ngày 25 tháng 03 năm 2023 Về việc thay đổi tên phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
 Thông báo số: 100/TB-VPĐKĐĐ Ngày 03/03/2023 Tuyển dụng tiếp nhận vaò làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa.
 Thông báo số: 20/TB-STNMT Ngày 17 tháng 10 năm 2022 Thông báo công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được trong năm 2022
 Thông báo số: 02/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
 Thông báo số: 01/TB-HĐTD Ngày 16/2/2023 Danh mục tài liệu xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
 Thông báo số: 01/TB-HĐKTSH Ngày 10/2/2023 Danh sách tí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch để xem xét, tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa.
 Quyết định số: 16 Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022.
 Thông báo số 15/TB-HĐXTVC Ngày 12/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, năm 2022 và yêu cầu thực hiện hoàn thành hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển.
 Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022
 Thông báo số 09/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2023 của Đoàn Đo đạc và Quy hoạch về việc thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Đoàn Đo đạc và Quy hoạch năm 2022
 Thông báo số: 251/TB-STNMT Ngày 27 tháng 12 năm 2022 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam thuộc Khu đô thị Đông Phát tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT