Huyện Quan Sơn
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (16/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai nói chung và diện tích đất lúa trên địa bàn toàn Tỉnh nói riêng có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng việc bình ổn và an toàn lương thực trên địa bàn tỉnh và cả nước . trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn, các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quan Sơn đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2003 - 2010, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Sơn là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa  của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất lúa, chỉ đạo sản xuất, đầu tư có hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất lúa, khai thác có hiệu quả quỹ đất lúa hiện có trên địa bàn toàn huyện cho giai đoạn 2003 đến 2008. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất đai huyện Quan Sơn được lập trước quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn thời kỳ 2008- 2020, nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và Luật Đất đai năm 2003 quy định. Những yếu tố tác động từ bên ngoài như xu thế hội nhập kinh tế, tác động của phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, gắn liền với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.
Để xem chi tiết bấm tại đây.
Hệ thống biểu.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT