Khoáng sản
Thông báo số: 602/TB-STNMT Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (01/02/2023)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Tải Thông báo số: 602 Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi Trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 1/TB-STNMT Ngày 05 tháng 01 năm 2023 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Mường Lý và xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) (09/01/23)
 Thông báo số: 07/TB-TTDVĐG Ngày 06 tháng 01 năm 2023 Thông báo đấu giá tài sản (08/01/23)
 Thông báo số: 249/TB-STNMT Ngày 20 tháng 12năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (22/12/22)
 Thông báo số: 232/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) (21/12/22)
 Thông báo số: 249/TB-STNMT Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) (21/12/22)
 Thông báo số: 240/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (08/12/22)
 Thông báo số: 239/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa QH 4343) (08/12/22)
 Thông báo số: 238/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) (08/12/22)
 Thông báo số: 237/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (08/12/22)
 Thông báo số: 236/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc và xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (01/12/22)
 Thông báo số: 235/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (01/12/22)
 Thông báo số: 234/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 233/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 232/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 231/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT