Khoáng sản
Thông báo số: 249/TB-STNMT Ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) (21/12/2022)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)

Tải Thông báo số: 249 Tại đây

Nguồn tin: Sở tài nguyên Môi trường
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thông báo số: 240/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (08/12/22)
 Thông báo số: 239/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa QH 4343) (08/12/22)
 Thông báo số: 238/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) (08/12/22)
 Thông báo số: 237/TB-STNMT Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (08/12/22)
 Thông báo số: 236/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc và xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (01/12/22)
 Thông báo số: 235/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (01/12/22)
 Thông báo số: 234/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 233/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá bazan làm VLXD thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 232/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 231/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) (01/12/22)
 Thông báo số: 230/TB-STNMT Ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (01/12/22)
 Thông báo số: 224/TB-STNMT Ngày 17 tháng 11 năm 2022 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đất san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) (22/11/22)
 Thông báo số: 218TB-STNMTSTNMT - TB Ngày 10/11/2022 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 1,374 ha (14/11/22)
 Thông báo số: 217TB-STNMTSTNMT - TB Ngày 10/11/2022 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích 8,0 ha (14/11/22)
 Thông báo số: 209TB-STNMTSTNMT - TB Ngày 02/11/2022 Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mỏ đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 15,0 ha) (14/11/22)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT